Actueel

Diverse nieuwsberichten en info van het bestuur
óók nieuwswaardig is tuinder Bongerdje.deds.nl

Nieuw nieuws: rond 16 september kan er weer gehakseld worden.
Graag snoeiafval daarom nog een paar weken op de tuin houden.

Belangrijke datums en nieuws:

 • Feest ivm 100 jaar Bond van Volkstuinders op 26 augustus
 • Voorinschrijving van het fotoboek 'Op de tuin'
 • Dahlia wedstrijd ivm 100 jaar Bond Van Volkstuinders
 • Onze Toekomst
 • Ontwerp Bongerd volkstuinpark in 1999
 • Reanimeren
 • Hout verbranden
 • Vernielingen op de parkeerplaats
 • Informatie nieuwe leden en rondleiding park
 • Van de Bouw- en ARBO commissie
 • De heggen die aan de paden grenzen dienen te worden teruggesnoeid
 • Beperkt gebruik Schuur- en Zaagmachines
 • Hakselen weer in het najaar, open vuur is niet toegestaan
 • Zandbak op de Speeltuin bedekken met een net ivm katten/honden
 • Wijziging tuincontroles
 • 28 oktober is de Najaarsvergadering van 2017

  Feest ivm 100 jarig jubileum Bond voor Volkstuinders 26 augustus BBQ party.
  Deelname: Tuinders en familieleden. Kosten: €5,- voor 2 personen (de tuinders) en € 15,- voor de familieleden. De € 5,- te betalen door de tuinders wordt teruggegeven in de vorm van consumptiebonnen. Diverse vleessoorten worden aangeboden, alles HALAL. Verder aankondiging staat op de poster op het mededelingenbord.

  Voorinschrijving van het fotoboek 'Op de tuin' De Bond van Volkstuinders viert dit jaar het 100-jarig bestaan. Fotografe Paulien van de Loo dook in de wereld van het Amsterdams Volkstuinieren en legde de diversiteit in bewoners en tuinen vast. Het boek 'Op de tuin- My garden in Amsterdam' bevat naast documentaire fotografie ook interviews en achtergrondverhalen en wordt bovendien tweetalig uitgevoerd. De prijs bij voorinschrijving is €24,95, daarna €29,95. Meer informatie vindt U op www.opdetuin.com

  Dahlia wedstrijd. De Bond Van Volkstuinders organiseert een dahlia wedstrijd.
  Maak een foto van je mooiste dahlia en stuur deze naar info@bondvanvolkstuinders.nl met de vermelding van Dahlia verkiezing 2017. Verder moet in de mail staan uw naam, tuinpark, tuinnummer en in de bijlage een foto van uw mooiste dahlia. Zie de laatste Vroegop hierover.
  Aanmelden kan tot 1 september 2017.

  Onze Toekomst Er is een werkgroep Toekomst opgericht bestaande uit enkele tuinders. Deze krijgt mandaat om 'out of the box' te inventariseren welke projecten kunnen worden opgepakt. Vanuit de Tuingroep waren al een aantal suggesties geformuleerd. We kijken naar het uitbaggeren van onze sloten, de afval stromen, de ontwikkeling van Kabouterland, de flora en fauna op de Bongerd, enz. Versterking is van harte welkom. Meld u aan via bestuur@volkstuinparkdebongerd.nl.

  In het Verleden heeft het Stadsdeel bij het ontwerpen van de huidige Bongerd een lezenswaardig Groenplan 1999 gemaakt (let op, is in pdf-format van 44 MB).

  Reanimeren Mocht zich een situatie van hartfalen voordoen dan zijn er drie vrijwilligers op ons park om te reanimeren: Joseph Iping (tuin 2), Pim Harms (tuin 20) en Ben Westmaas (tuin 132). In geval van zo'n calamiteit is het zaak zeer snel te reageren en hulp in te roepen.

  Hout verbranden Het is ten strengste verboden om hout in de open lucht te verbranden. Alleen in een deugdelijke houtkachel of gesloten buitenkachel is het toegestaan om hout te verbranden. Wij zullen hier streng op toezien. Houd ook rekening met het feit dat de brandweer steekproeven kan komen nemen die niet worden aangekondigd.

  Vernielingen op de parkeerplaats Zoals bekend worden van tijd tot tijd de nodige vernieling aangericht aan geparkeerde auto's van onze tuinders. Dat moet stoppen. Wij zijn in contact met de gemeente en politie om een oplossing te bedenken voor dit ergerlijke gedrag en de schade die wordt veroorzaakt. Door de vakantie periode zal in september een afspraak met partijen worden gemaakt om deze zaken te bespreken en te zien of we e.e.a. snel kunnen oplossen.

  Informatie nieuwe leden en rondleiding park Begin juli is een zaterdagmiddag besteed aan het bekend worden met regels en reglementen van ons park. Er was gelukkig voldoende belangstelling van voornamelijk nieuwe (3 jaar) leden. Het bestuur had een compact programmaatje gemaakt om leden het een en ander over ons park duidelijk te maken. Algemeen Werk, huisdieren, schoonhouden omgeving tuin, algemeen onderhoud van de eigen tuin waren onderwerpen die aan de orde zijn geweest. Tot slot werd het aanbod van Meta Claessen om de groep een rondleiding te geven om in de praktijk te laten zien waar we het over hebben zeer gewaardeerd. Misschien goed voor een herhaling.

  Van de Bouwcommissie Over kunststof buitenwanden, tuinnummers, hekjes, gas- en andere overtredingen. meer hierover.

  Van de ARBO commissie Het verdient aanbeveling om na het werken in bosschages of na het algemeen werk uzelf te controleren op eventuele teken.

  Heggen Volgens de reglementen van de Bond van Volkstuinders dienen de heggen die aan de paden grenzen te worden gesnoeid tot 80 centimeter hoogte. Dit heeft te maken met het feit dat de parken in het seizoen toegankelijk zijn voor het publiek, een eis van de gemeente Amsterdam. Als iedereen zich dan verschanst achter hele hoge heggen valt er weinig te zien. Nu vinden wij 80 centimeter aan de lage kant en er spelen nog zaken mee als reeds bestaande heggen die al op hoogte waren en waarvan je dus niet kunt verordenen deze te kortwieken. Toch willen we u verzoeken om heggen die hoger zijn dan 1.80 meter, de komende tijd te gaan inkorten. Wij denken dat we dan in ieder geval een goed gebaar maken richting gemeente en Bond. De heggen tussen de tuinen mogen een hoogte hebben van 2.00 meter. U hoeft dus niet bij elkaar op tafel te kijken!

  Gebruik van electrische Schuur-, Zaag- of Schaafmachines mogen in de maanden mei en juni alleen gebruikt worden tot 14.00 uur 's-middags. In juli en augustus mogen deze helemaal niet gebruikt worden. Dit zodat de tuinders in rust kunnen genieten en tuinieren op ons tuinpark.

  Hakselen weer in het najaar. let op: géén open vuur
  Het Hakselen wordt in het najaar weer opgepakt, dus als u takkenafval hebt, deze zelf wegbrengen naar het Gemeentelijk Afvalpunt achter Karwei. Niet op de tuin verbranden.
  Open vuur op het tuinpark is ten allen tijde ten strengste verboden !!

  Zandbak op de Speeltuin bedekken met net ivm katten/honden.
  We hebben besloten een net over de zandbak te plaatsen om katten en honden ervan te weerhouden hun behoefte in die zandbak te doen. Dit is voor kleine kinderen uitermate onhygienisch en kan ook gevaarlijk zijn. Het is de bedoeling dat dit net erop ligt als er niet in gespeeld wordt.
  Wij vragen u dan ook het net NA het spelen van uw kinderen weer over de zandbak te plaatsen!!!

  Gebruik van de Karretjes van ons tuinpark Na gebruik graag de karretjes terugbrengen naar de entree! Dan kunnen uw mede tuinders er weer gebruik van maken!!

  De Kantine is weer open op zaterdag en zondag van 10.00 tot 18.00. Bij voetbal tot 20.00

  Overnachten is vanaf 26 maart weer toegestaan. Dit geldt alleen voor tuinders en hun gezinsleden. Voor anderen (vrienden, kennissen of andere familieleden) dient toestemming te worden gegeven door het bestuur. Dit staat in het reglement van de Bond van Volkstuinders waaraan wij ons moeten houden.

  De Tuinschouw is vanaf dit jaar veranderd. We gaan gebruik maken van een checklijst van het tuinonderhoud op de verblijfstuinen.
  Op de volgende datums zullen de tuincontroles plaatsvinden:
  3 mei 2017   /   21 juni 2017   /   26 juli 2017   /   6 september 2017
  Ook zullen een aantal tussentijdse controles worden uitgevoerd!
  Meer informatie vindt u op tuinschouw pagina

  De Aktiviteiten beginnen weer:

 • Line dance:
      dinsdag 18.30–19.30 echte beginners 1e keer
                19.30–20.30 beginners en 20.30-22.30 gevorderden
      woensdag 19.30 - 22.30 gevorderden
 • Sjoelen: donderdag 19.30 – 22.30 beginners en gevorderden
 • Klaverjas: i.v.m. geringe belangstelling geen klaverjassen.

  Een katten-bewakingssysteem kan een uitkomst zijn voor tuinders die hun huisdier op de tuin, maar niet aan een lijn willen houden. Het is namelijk niet toegestaan om ze los in het tuinpark te laten lopen, dit ter bescherming van onze natuurlijke vogels-, dieren-, planten- en groentenwereld en de andere tuinders. Zie bv dierenshop.nl en agrishop.nl

  Er zijn op dit moment geen nutstuinen of verblijfstuinen te huur.
  Inschrijving op de wachtlijst is wel mogelijk.

  Eind mei 2015 werd ons 90 jaar jubileum volkstuinpark De Bongerd feestelijk gevierd. Een weekend vol aktiviteiten en gezelligheid. Voor foto's en video's zie het bongerdje.
  90 jaar

  Wil je op de hoogte blijven van nieuws over De Bongerd, geef dan je e-mail adres door aan bestuur@volkstuinparkdebongerd.nl.   Het is in je eigen belang.
  Op dit moment hebben we nog niet van iedereen een e-mail adres!  bestuur@volkstuinparkdebongerd.nl