Actueel

Diverse nieuwsberichten en info van het bestuur
óók nieuwswaardig is tuinder Bongerdje.deds.nl

Belangrijke datums en nieuws:

 • Vervanging elektra meters
 • Hakselen begint weer vanaf 16 september
 • Zwerfafval bewustwordingsproject Afslag S117
 • Dahlia wedstrijd ivm 100 jaar Bond Van Volkstuinders
 • Algemeen Werk kaart
 • Onze Toekomst
 • Ontwerp Bongerd volkstuinpark in 1999
 • Reanimeren / EHBO
 • Hout verbranden
 • Vernielingen op de parkeerplaats
 • Informatie nieuwe leden en rondleiding park
 • Van de Bouw- en ARBO commissie
 • De heggen die aan de paden grenzen dienen te worden teruggesnoeid
 • Zandbak op de Speeltuin bedekken met een net ivm katten/honden
 • Wijziging tuincontroles
 • 28 oktober is de Najaarsvergadering van 2017

  Vervanging van de elektra meters. In de maanden Oktober en November 2017 zal de elektra toevoer naar je tuinhuis enkele uren tot een gehele dag worden uitgeschakeld. Alle 16 elektra kasten die op ons park staan worden geüpdate en als ze stuk zijn worden vervangen. Ook zullen alle analoge meters die zich in de kasten bevinden vervangen worden voor digitale elektra meters. Onze oude meters zijn 10 jaar oud en moeten vervangen worden.
  Let op. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor bedorven etenswaren. Zorg dat je koelkast / diepvriezer leeg is en uit staat.

  Het hakselen begint weer vanaf 16 september. De komende 4 zaterdagen kunnen de tuinders tussen 10 en 12 uur hun takken laten hakselen. Wel zelf naar de hakselmachine brengen en meehelpen met het verwerken ervan.

  Zwerfafval bewustwordingsproject Afslag S117. Het doel is dat mensen op een positieve mannier bewust laten worden van zwerfafval en waarom dit niet in de natuur terecht moet komen. In een periode van vier weken worden grote schermen in de bermen van de afslag geplaatst. Hierop worden beelden van zwerfafval getoond met korte pakkende teksten. De uiteindelijke actie is gepland op zaterdag 24 maart 2018 en is gekoppeld aan de Landelijke opschoondag. Voor meer informatie zie verder

  Dahlia wedstrijd. De Bond Van Volkstuinders heeft een dahlia wedstrijd georganiseerd met als sluitingsdatum 1 september.
  Deze is gewonnen door een tuinder op De bongerd. Proficiat!

  Het Algemeen Werk gaat door tot eind november. Voor een goede coordinatie en uitvoering is de inzet van alle tuinders erg belangrijk. We gaan ervan uit dat u op de datums op de Algemeen Werkkaart op tijd aanwezig bent. Afmelden op korte termijn is organisatorisch ondoenlijk.

  Onze Toekomst Er is een werkgroep Toekomst opgericht bestaande uit enkele tuinders. Deze krijgt mandaat om 'out of the box' te inventariseren welke projecten kunnen worden opgepakt. Vanuit de Tuingroep waren al een aantal suggesties geformuleerd. We kijken naar het uitbaggeren van onze sloten, de afval stromen, de ontwikkeling van Kabouterland, de flora en fauna op de Bongerd, enz. Versterking is van harte welkom. Meld u aan via bestuur@volkstuinparkdebongerd.nl.

  In het Verleden heeft het Stadsdeel bij het ontwerpen van de huidige Bongerd een lezenswaardig Groenplan 1999 gemaakt (let op, is in pdf-format van 44 MB).

  Reanimeren Mocht zich een situatie van hartfalen voordoen dan zijn er drie vrijwilligers op ons park om te reanimeren: Joseph Iping (tuin 2), Pim Harms (tuin 20) en Ben Westmaas (tuin 132). In geval van zo'n calamiteit is het zaak zeer snel te reageren en hulp in te roepen.
  Voor EHBO hulp (Eerste Hulp Bij Ongelukken) is Rina Dittmer op tuin 79 beschikbaar.

  Hout verbranden Het is ten strengste verboden om hout in de open lucht te verbranden. Alleen in een deugdelijke houtkachel of gesloten buitenkachel is het toegestaan om hout te verbranden. Wij zullen hier streng op toezien. Houd ook rekening met het feit dat de brandweer steekproeven kan komen nemen die niet worden aangekondigd.

  Vernielingen op de parkeerplaats Zoals bekend worden van tijd tot tijd de nodige vernieling aangericht aan geparkeerde auto's van onze tuinders. Dat moet stoppen. Wij zijn in contact met de gemeente en politie om een oplossing te bedenken voor dit ergerlijke gedrag en de schade die wordt veroorzaakt. Door de vakantie periode zal in september een afspraak met partijen worden gemaakt om deze zaken te bespreken en te zien of we e.e.a. snel kunnen oplossen.

  Informatie nieuwe leden en rondleiding park Begin juli is een zaterdagmiddag besteed aan het bekend worden met regels en reglementen van ons park. Er was gelukkig voldoende belangstelling van voornamelijk nieuwe (3 jaar) leden. Het bestuur had een compact programmaatje gemaakt om leden het een en ander over ons park duidelijk te maken. Algemeen Werk, huisdieren, schoonhouden omgeving tuin, algemeen onderhoud van de eigen tuin waren onderwerpen die aan de orde zijn geweest. Tot slot werd het aanbod van Meta Claessen om de groep een rondleiding te geven om in de praktijk te laten zien waar we het over hebben zeer gewaardeerd. Misschien goed voor een herhaling.

  Van de Bouwcommissie Over kunststof buitenwanden, tuinnummers, hekjes, gas- en andere overtredingen. meer hierover.

  Van de ARBO commissie Het verdient aanbeveling om na het werken in bosschages of na het algemeen werk uzelf te controleren op eventuele teken.

  Heggen Volgens de reglementen van de Bond van Volkstuinders dienen de heggen die aan de paden grenzen te worden gesnoeid tot 80 centimeter hoogte. Dit heeft te maken met het feit dat de parken in het seizoen toegankelijk zijn voor het publiek, een eis van de gemeente Amsterdam. Als iedereen zich dan verschanst achter hele hoge heggen valt er weinig te zien. Nu vinden wij 80 centimeter aan de lage kant en er spelen nog zaken mee als reeds bestaande heggen die al op hoogte waren en waarvan je dus niet kunt verordenen deze te kortwieken. Toch willen we u verzoeken om heggen die hoger zijn dan 1.80 meter, de komende tijd te gaan inkorten. Wij denken dat we dan in ieder geval een goed gebaar maken richting gemeente en Bond. De heggen tussen de tuinen mogen een hoogte hebben van 2.00 meter. U hoeft dus niet bij elkaar op tafel te kijken!

  Zandbak op de Speeltuin bedekken met net ivm katten/honden.
  We hebben besloten een net over de zandbak te plaatsen om katten en honden ervan te weerhouden hun behoefte in die zandbak te doen. Dit is voor kleine kinderen uitermate onhygienisch en kan ook gevaarlijk zijn. Het is de bedoeling dat dit net erop ligt als er niet in gespeeld wordt.
  Wij vragen u dan ook het net NA het spelen van uw kinderen weer over de zandbak te plaatsen!!!

  Gebruik van de Karretjes van ons tuinpark Na gebruik graag de karretjes terugbrengen naar de entree! Dan kunnen uw mede tuinders er weer gebruik van maken!!

  De Kantine is weer open op zaterdag en zondag van 10.00 tot 18.00. Bij voetbal tot 20.00

  Overnachten is toegestaan vanaf 26 maart tot 28 oktober 2017. Dit geldt alleen voor tuinders en hun gezinsleden. Voor anderen (vrienden, kennissen of andere familieleden) dient toestemming te worden gegeven door het bestuur. Dit staat in het reglement van de Bond van Volkstuinders waaraan wij ons moeten houden.

  De Tuinschouw is vanaf dit jaar veranderd. We gaan gebruik maken van een checklijst van het tuinonderhoud op de verblijfstuinen.
  Op de volgende datums zullen de tuincontroles plaatsvinden:
  3 mei 2017   /   21 juni 2017   /   26 juli 2017   /   6 september 2017
  Ook zullen een aantal tussentijdse controles worden uitgevoerd!
  Meer informatie vindt u op tuinschouw pagina

  De Aktiviteiten beginnen weer:

 • Line dance:
      dinsdag 18.30–19.30 echte beginners 1e keer
                19.30–20.30 beginners en 20.30-22.30 gevorderden
      woensdag 19.30 - 22.30 gevorderden
 • Sjoelen: donderdag 19.30 – 22.30 beginners en gevorderden
 • Klaverjas: i.v.m. geringe belangstelling geen klaverjassen.

  Een katten-bewakingssysteem kan een uitkomst zijn voor tuinders die hun huisdier op de tuin, maar niet aan een lijn willen houden. Het is namelijk niet toegestaan om ze los in het tuinpark te laten lopen, dit ter bescherming van onze natuurlijke vogels-, dieren-, planten- en groentenwereld en de andere tuinders. Zie bv dierenshop.nl en agrishop.nl

  Er zijn op dit moment geen nutstuinen of verblijfstuinen te huur.
  Inschrijving op de wachtlijst is wel mogelijk.

  Eind mei 2015 werd ons 90 jaar jubileum volkstuinpark De Bongerd feestelijk gevierd. Een weekend vol aktiviteiten en gezelligheid. Voor foto's en video's zie het bongerdje.
  90 jaar

  Wil je op de hoogte blijven van nieuws over De Bongerd, geef dan je e-mail adres door aan bestuur@volkstuinparkdebongerd.nl.   Het is in je eigen belang.
  Op dit moment hebben we nog niet van iedereen een e-mail adres!  bestuur@volkstuinparkdebongerd.nl