Algemeen werk

Het algemeen werk is helaas een verplichting waar niemand graag naar toe gaat
maar wij moeten ons complex onderhouden zoals de gemeente dat van ons vereist.
Dit kunnen we uitbesteden, maar dat zal de tuinder natuurlijk op een aanzienlijk
contributie verhoging komen of het zelf doen.
We menen dat wij er goed aan doen om een aantal belangrijke aspecten de revue te laten passeren.
In het verleden kon iedereen maar naar het algemeen werk komen waneer iemand zin had
ondanks dat er voor iedereen wel een datum gemaakt was maar een klein gedeelte van de mensen hielden zich aan deze datum.

Het gevolg was dat de ene week er 2 mensen waren voor het algemeen werk en de andere week er 30 mensen waren en op de dagen dat we veel mensen nodig hadden kwamen er maar een enkele mensen en er bleef werk liggen. Dit heeft U zelf kunnen constateren want we moesten van 5 werkbeurten (gelukkkig tijdelijk) naar 6 werkbeurten per jaar gaan. We zijn er van overtuigd dat als we de tuinbeurten beter kunnen coördineren en ook iedereen uitsluitend op de datum komt zoals vermeld is op de tuinbeurtkaart we toekomen met 5 beurten en we streven er zelf naar om in de toekomst terug te kunnen naar 4 tuinbeurten.

Om dit te bereiken willen we het volgende gaan doen:
1. De werkbeurten kunnen uitsluitend nog worden gedaan op de datum zoals is vermeld op de werkbeurtkaart. (Was al reeds bekend gemaakt op de laatste algemene vergadering).
2. Afmelden alleen vooraf. Telefonisch of mondeling bij het algemeen werk zodat we op Uw vrijgekomen plaats iemand anders kunnen plaatsen.
3. In dien mogelijk ook gelijk een andere afspraak maken.
4. Omdat U nu al de datum weet van het gehele jaar kunt U nu al bepalen of de toegewezen datum voor U gunstig uitkomt en zo niet dat kan U nu al een andere datum bespreken.


Koffie drinken.
Als proef beginnen we dit seizoen (2017) met gratis koffie vanaf 9 uur bij de kantine/terras voor de werkers. Tegen 9.30 uur deelt de voorman de algemene werkzaamheden en gereedschap uit zodat men om 9.30 uur aan de slag kan tot 12.30 uur, met om 11 uur een kwartiertje koffiepauze. Men is pas klaar als iedereen klaar is, dus op het einde graag anderen helpen met het opruimen van de laatste resten onkruid en het gereedschap schoon te maken en op te bergen.


Werk handschoenen.
Wij verzoeken U vriendelijk om zelf werkhandschoenen mee te nemen naar het algemeen werk als U denkt deze nodig te hebben, dit is hygiënisch maar ook werden de uitgereikte handschoenen na afloop niet meer ingeleverd en wat nu nog over is, is aan vervanging toe.


Overzicht tuinbeurten.
Op het mededelingsbord en in de hal van onze clubhuis worden de datum vermeld waneer U aan de beurt bent voor een tuinbeurt dus mocht U Uw werkkaart even niet vinden dan kunt U hier altijd U werk datum terug vinden.


Takken versnipperen.
Als U takken te versnipperen heeft, wilt U dat dan even doorgeven aan indeling algemeen werk of een briefje in de brievenbus welke naast de ingang van de kantine hangt, zodat we even bij U langs kunnen komen. Graag de takken aan de binnenzijde van Uw tuin(deur)hekje plaatsen. De mensen welke met de hakselaar bij U langs komen mogen beslist niet in U tuin komen.!!


Vaste medewerker.
Er zijn enkele plaatsen open voor mensen die graag een vaste klus willen doen, in plaats van op de zaterdag hun tuinbeurt te moeten doen. Bijvoorbeeld: schoonmaakwerkzaamheden in het clubgebouw, medewerk(st)er in de kantine, een vast gedeelte van het tuincomplex onderhouden, medewerker bij de maaiploeg enz. Voor informatie kunt u altijd terecht bij het algemeen werk of het bestuur. Het team van vaste medewerkers, welke iedere zaterdag aanwezig is (gemiddeld 50 zaterdagen per jaar…. Ja u leest het goed) verdienen een goede ondersteuning van U ook al is Uw klusje wat U krijgt niet zo leuk en daarom proberen wij U bij iedere tuinbeurt U een andere klusje te geven als u dat wilt.


Algemeen werkkaartje.
Het algemeen werkkaartje wordt aan het begin van de werkbeurt ingeleverd bij de voorman, waarna het bestuur deze van een stempel van gewerkte werkbeurt voorziet. Na afloop van het Algemeen Werk om 12.30 uur wordt het kaartje door de voorman aan de tuinder teruggegeven. Een ieder die niet alle werkbeurten heeft gedaan krijgt automatisch een boete per niet gewerkte beurt. De niet gewerkte tuinbeurt moet ook worden ingehaald!