Bouwcommissie
Van de Bouwcommissie, begin augustus 2017


Kunststof buitenwanden
Om een beter zicht te krijgen op de bouwkundige staat van de huisjes bij verkoop is er besloten een aantal zaken aan te scherpen:
a) Verwittig de bouwcommissie als u uw tuinhuis gaat "dubbelen" met kunststof dan wel hout.
b) Voor de taxatie bij verkoop is een endoscoop aangeschaft waarmee je onder de vloer kunt "kijken" en foto's kunt maken van de staat van de vloer. De endoscoop moet wel toegang krijgen onder de vloer en (eventueel) daknok. Daarom is een toegankelijk luik in de vloer en vier gaten aan de buitenkant onder de vloer rondom het huisje noodzakelijk om de vloer te kunnen taxeren.

Tuinnummer zichtbaar op het tuinhek
Het is voorschrift en ook noodzakelijk dat elke tuin is voorzien van een goed zichtbaar tuinnummer op het hek. Niet alleen voor evt hulpdiensten als Brandweer en Ambulance maar ook voor controles door bouw en tuincommissie. Het is onnodig tijdverlies om elke keer heen en weer te moeten lopen om te zien welke tuin het betreft. Ook worden dan evt onjuist geadresseerde berispingen vermeden. Controle en evt sancties volgen.

Hekjes
Indien uw tuin niet is voorzien van een afsluitbaar hekje valt uw tuin onder het openbaar groen en is dus toegankelijk voor iedere bezoeker. Dit kan ook gevolgen hebben voor de verzekering bij evt schade of diefstal.

Gas: vaak geconstateerde overtredingen
  - Losse gasflessen buiten de gaskist
  - Gaskist afgesloten
  - Gaskist zonder ventilatie gat
  - Gasflessen aan elkaar met een slotketting
  - Gasflessen en/of kooktoestel in de schuur
Dit is onaanvaardbaar gevaarlijk. Let wel: ingeval van brand bij U of Uw buren zal de brandweer proberen gasflessen veilig te stellen. Zij moeten dan wel weten waar te zoeken nl in de graskist en het is onverantwoord de brandweer bloot te stellen aan elders geplaatste flessen welke zouden kunnen ontploffen. Hierop zal zeer streng worden toegezien.

Overige vaak geconstateerde overtredingen
  - Geiser zonder dubbele of ondeugdelijke afvoer
  - Houtkachel zonder vonkenvanger op de kachelpijp
  - Dakgoten zonder goede afvoer

Gasslangen
Regelmatig moet de gasslang bij uw tuinhuis vervangen worden in verband met mogelijk brandgevaar. Ook is het zo dat áls er brand uitbreekt en de slang te oud blijkt te zijn, de verzekering niet uitkeert. Met ingang van dit jaar is de codering op de gasslang gewijzigd. Reden hiervan is dat de uiterste gebruiksdatum aangegeven werd maar dat die nogal varieert afhankelijk van het gebruik (in een donkere kast zoals bij ons of in de felle zon of als beweegbare slang) waardoor ook de gegarandeerde veiligheidsperiode eigenlijk nogal uiteenliep. Om dat te ondervangen wordt nu de productiedatum vermeld en zijn er voor verschillende soorten gebruik verschillende termijnen. Dat leek nogal verwarrend omdat een slang gekocht in 2015 het jaartal 2020 draagt en een slang gekocht in 2020 ook, daarom is onze leverancier gebeld en die laat weten dat het onderscheid te maken is door een cijfer en letter vóór het jaartal.
De slang die momenteel in de Bongerdwinkel te koop is draagt als code 1Q2017 hetgeen betekent: productie in het eerste (1) kwartaal (quart) van 2017 (en in ons geval dus vervangen in het eerste kwartaal van 2022). De bouwcommissie controleert of u de juiste slang hebt aangesloten en zorgt voor een waarschuwing maar uiteindelijk blijft het uw eigen verantwoordelijkheid dus zorg dat de boel in orde is, het kan u veel geld besparen. En veel risico’s voorkomen!!