Actueel

Diverse nieuwsberichten en info van het bestuur
óók nieuwswaardig is tuinder Bongerdje.deds.nl

!!! ATTENTIE !!!

Update: 25-03-2020

Coronavirus: preventie in de vereniging en op het tuinpark

Beste Tuinders,

Bijgaand hebben we de brief met maatregelen van onze regering gevoegd met betrekking tot het gedrag rondom het gebruik van de volkstuinparken en dus ook van De Bongerd.

Per 1 april gaat normaal het hek open van de ochtend tot de avond. Dat gaat ivm de situatie NIET gebeuren. Het openen van het hek zal met de sleutel moeten gebeuren. Zo beperken we het verkeer op het park in ieder geval tot de tuinders.

Een tweede maatregel is dat er niet meer dan DRIE bezoekers op de tuin mogen zijn en in ieder geval op anderhalve meter (1.50meter) afstand van elkaar. Vanmiddag nog werd een grote groep mensen dicht op elkaar gezien, dat kan niet. Denk aan uw sociale plicht, aan uzelf en aan uw medetuinders. Het bestuur is door de Bond gemachtigd om bij overtreding van deze regels over te gaan tot verwijdering van de tuin. Hiertoe zullen de sleutels van de betreffende tuin worden geblokkeerd. Wij vertrouwen erop dat wij deze maatregelen niet behoeven toe te passen.

Wij wensen u allemaal sterkte in deze bijzondere en moeilijke tijd.

Groeten, Het Bestuur


brief van de Bond Van Volkstuinders

Nu de landelijke voorschriften en adviezen i.v.m. de corona uitbraak zijn aangescherpt, gelden op de tuinparken de volgende regels. LET OP: Dit zijn geen adviezen maar voorschriften. Op locaties zoals vakantieparken (ook op de tuinparken) gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
1. Alle kantines/clubhuizen blijven tot 1 juni gesloten.
2. Alle tuinwinkels blijven gesloten met uitzondering van de gasverkoop. Er mag uitsluitend met pin betaald worden.
3. Voor het inleveren van afval op het tuinpark geldt dat de regels voor afstand en groepsvorming moeten worden nageleefd.
4. Alle ledenvergaderingen worden uitgesteld tot het najaar.
5. Alle bijeenkomsten van afdelingsbesturen en commissies gaan niet door. Er kan natuurlijk wel digitaal of telefonisch worden vergaderd.
6. Het algemeen werk op de zaterdagen en eventueel andere dagen zal op een andere wijze worden georganiseerd. Uw afdelingsbestuur zal u hier over berichten.
7. Spreekuren van afdelingsbesturen vervallen. Eventueel kan een afdelingsbestuur besluiten om in dringende gevallen een afspraak te maken met een tuinder.
8. Inschrijvingen op de wachtlijst kan alleen digitaal.
9. De taxaties en verkopen van huisjes worden opgeschort tot 1 juni, met uitzondering van de overdracht van reeds verkochte tuinhuizen. Deze kunnen op afspraak worden afgehandeld.
10. Voor alle tuinders geldt: het regels rond het bijhouden van de eigen tuin, het pad, de heg en de slootkant blijven van kracht. De controles hierop blijven doorgang vinden.
11. De tuinparken blijven vanaf 1 april gewoon open voor wandelaars.

De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:
 • Blijf zoveel mogelijk op uw tuin. Ga alleen buiten uw tuin voor werk, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep.
 • Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook op de tuin: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis of inuw tuinhuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf dan iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni, ook met minder dan 100 mensen.
 • Er mogen maximaal drie mensen bij elkaar zijn die anderhalve meter afstand van elkaar dienen te houden. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Afdelingsbesturen kunnen tuinders of bezoekers wegsturen ende toegang tot het tuinpark ontzeggen als die zich niet aan de voorschriften houden, ook als dit op de ‘eigen’ tuin gebeurt.

  LATEN WE ER MET ELKAAR VOOR ZORGEN DAT DE TUINPARKEN OPEN KUNNEN BLIJVEN


  MAATREGELEN SPECIFIEK VOOR DE BONGERD:
  • De winkel is gesloten
  • Het clubhuis is gesloten
  • Verkoop van de huisjes voorlopig niet
  • Bestuur zit niet op zaterdagochtend. Als er dringende vragen zijn dan email naar bestuur@volkstuinparkdebongerd.nl.
  • Algemeen Werk afgelast tot nader order, zal worden ingehaald maar daarover volgt informatie.
  • 18/04 zal de geplande voorjaarsvergadering NIET doorgaan. Nieuwe datum volgt t.z.t..
  Denk aan uw verantwoordelijkheid met betrekking tot bovenstaande richtlijnen.
  U kent de voorschriften van de overheid, handel daar naar.
  Wees voorzichtig!!


  Wil je op de hoogte blijven van nieuws over De Bongerd, geef dan je e-mail adres door aan bestuur@volkstuinparkdebongerd.nl.   Het is in je eigen belang.
  Op dit moment hebben we nog niet van iedereen een e-mail adres!  bestuur@volkstuinparkdebongerd.nl