Actueel

Diverse nieuwsberichten en info van het bestuur
óók nieuwswaardig is tuinder Bongerdje.deds.nl

Belangrijke datums en nieuws:

 • Voor het laatste nieuws zie de aan u toegezonden nieuwsbrieven
 • Algemeen Werk 2020
 • 'Groen' Toekomstplan deel 1
 • Maaiplan met detailtekeningen
 • Meer Jaren Onderhouds Plan (MJOP) van het bestuur
 • BVV Beleidsplan 2019 en BVV Visie 2018
 • Schademeldingen
 • Huisvuil en Groenafval
 • Reanimeren / EHBO
 • Hoe kan ik legionella voorkomen
 • Controleren op eventuele teken
 • Hout verbranden
 • Ontwerp Bongerd volkstuinpark in 1999
 • Plattegrond van De Bongerd, met tuinnummers en benamingen


  Algemeen Werk 2020
  De vertrouwde Algemene Werkkaart wordt vanaf 2019 niet meer gebruikt. Er wordt nu volgens een schema gewerkt waarbij zoveel mogelijk de tuinders zelf hun voorkeuren voor datums zijn verwerkt. Zie de Algemeen Werk kaart 4 januari 2020.
  De datums van de voorlieden zijn er ter indicatie, zij hanteren hun eigen werkschema. Als u geen vervanger kunt vinden om uw AW beurt zelf te verrichten, dan krijgt u een boete van €71,- en uw beurt wordt doorgeschoven naar een andere datum. 

  Het 'Groen' Toekomstplan deel 1 inclusief beheerwijzen, februari 2020
  De Tuingroep heeft het natuurlijk tuinieren vastgelegd in detail, waarvoor ook meerdere experts gehoord zijn. Het hele 'Groen' Toekomstplan (voorheen Meerjarenplan) staat nu online en zal leidiend zijn in de uitvoering ervan. De onrust van vorig seizoen hebben we zeker meegenomen, ook dit seizoen zullen zaken bijgesteld moeten worden. Waar gehakt wordt vallen spaanders, verandering is nu eenmaal nooit eenvoudig.
  'Groen' Toekomstplan deel 1 inclusief beheerwijzen.

  Maaiplan met detailtekeningen, februari 2020
  Het maaien is gedetailleerd en inzichtelijk vastgelegd in het Maaiplan. De tekeningen geven hoe er gemaaid gaat worden weer. In het hierboven genoemde 'Groen' Toekomstplan deel 1 wordt hier uitgebreid op ingegaan. Zo wordt o.a. bij de Goudkust het gras tot het riet wekelijks (als gazon) gemaaid en worden er inhammen in de rietkraag aangebracht. De keuzes m.b.t. het maaien zijn onderbouwd en komen ook voort uit de kritiek die er was, maar het uitgangspunt blijft: de overgang naar natuurlijk tuinieren volgens de richtlijnen van de Bond:
   • totaaloverzicht: maaiplan (inclusief de namen van de paden en maai-gebieden)
   • details: Goud-Zilverkust   Kabouterland   Vis   Fruittuin   Loodsoever   Taxusoever
   • de tuinen: Vlondertuin, Terrastuin, Winkeltuin, Vijvertuin

  Meer Jaren Onderhouds Plan (MJOP) bestuur, december 2019
  Het Meer Jaren Onderhouds Plan van het bestuur kunt u vinden in het afgelopen najaarsmagazine 2019.

  BVV Beleidsplan oktober 2019
  De Bond Van Volkstuinders (BVV) heeft haar concept Beleidsplan 2019 ter inzage:
  Inleidende brief conceptbeleidsplan oktober 2019
  BVV Beleidsplan Volkstuinparken conceptversie oktober 2019

  BVV Tuinparken 3.0, concept visie en achtergronden
  De visie Tuinparken 3.0 van de Bond Van Volkstuinders (BVV) richt zich zowel op tuinders als op bezoekers uit de rest van de buurt/stad.
  Volkstuinparken kunnen hun groene potentieel beter gebruiken door het vergroten van hun maatschappelijke relevantie, door middel van recreatief medegebruik, groene publieksvoorzieningen en buurthuisfuncties. Daarom introduceert de Bond Van Volkstuinders (BVV) de concept visie Tuinparken 3.0. Tijdens de najaarsvergadering zal iemand van de BVV deze visie bespreken. Zie de volgende links:
  Concept visie Volkstuinparken oktober 2018
  Achtergronden en uitwerkingen concept Visie

  Schademeldingen
  Op deze flyer staat informatie voor het melden van schades. Te vaak worden nog de verkeerde (oude) telefoonnummers gebruikt.

  Huisvuil en Groenafval
  Al uw huisvuil maar ook Groenafval kan in de perscontainer worden verwerkt.
  Meer informatie vindt u op onze afvalpagina.

  Reanimeren
  Mocht zich een situatie van hartfalen voordoen dan zijn er drie vrijwilligers op ons park om te reanimeren: Joseph Iping (tuin 2), Pim Harms (tuin 20) en Ben Westmaas (tuin 132). In geval van zo'n calamiteit is het zaak zeer snel te reageren en hulp in te roepen.
  Voor EHBO hulp (Eerste Hulp Bij Ongelukken) is Rina Dittmer op tuin 79 beschikbaar.

  Hoe kan ik legionella voorkomen
  De ziekte wordt veroorzaakt door de legionellabacterie en kan in verschillende vormen voorkomen. Het risico van besmetting is te verkleinen door een aantal voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Deze vindt u op onze website onder de link legionella voorkomen.

  Controleren op eventuele teken
  Het verdient aanbeveling om na het werken in bosschages of na het algemeen werk uzelf te controleren op eventuele teken.

  Hout verbranden
  Het is ten strengste verboden om hout in de open lucht te verbranden. Alleen in een deugdelijke houtkachel of gesloten buitenkachel is het toegestaan om hout te verbranden. Wij zullen hier streng op toezien. Houd ook rekening met het feit dat de brandweer steekproeven kan komen nemen die niet worden aangekondigd.

  Ontwerp Bongerd volkstuinpark in 1999
  In het Verleden heeft het Stadsdeel bij het ontwerpen van de huidige Bongerd een lezenswaardig Groenplan 1999 gemaakt (let op, is in pdf-format van 44 MB).

  Gebruik van de Karretjes van ons tuinpark
  Na gebruik graag de karretjes terugbrengen naar de entree! Dan kunnen uw mede tuinders er weer gebruik van maken!!

  Overnachten
  Dit is toegestaan vanaf eind maart tot eind oktober. Dit geldt alleen voor tuinders en hun gezinsleden. Voor anderen (vrienden, kennissen of andere familieleden) dient toestemming te worden gegeven door het bestuur. Dit staat in het reglement van de Bond van Volkstuinders waaraan wij ons moeten houden.
  Overnachten buiten deze tijden is ten strengste verboden.

  Een katten-bewakingssysteem
  Dit kan een uitkomst zijn voor tuinders die hun huisdier op de tuin, maar niet aan een lijn willen houden. Het is namelijk niet toegestaan om ze los in het tuinpark te laten lopen, dit ter bescherming van onze natuurlijke vogels-, dieren-, planten- en groentenwereld en de andere tuinders. Zie bv dierenshop.nl en agrishop.nl

  Er zijn op dit moment geen nutstuinen of verblijfstuinen te huur.
  Inschrijving op de wachtlijst is wel mogelijk.

  Wil je op de hoogte blijven van nieuws over De Bongerd, geef dan je e-mail adres door aan bestuur@volkstuinparkdebongerd.nl.   Het is in je eigen belang.
  Op dit moment hebben we nog niet van iedereen een e-mail adres!  bestuur@volkstuinparkdebongerd.nl