Actueel

Diverse nieuwsberichten en info van het bestuur
óók nieuwswaardig is tuinder Bongerdje.deds.nl

Attentie     Algemeen Werk     Maaiplan     Plattegrond     Tuinbenamingen
 

!!! ATTENTIE !!!


Coronavirus: preventie in de vereniging en op het tuinpark

Beste Tuinders,

brief van de Bond Van Volkstuinders, update: 07-05-2020
deze update blijft van kracht tot tenminste 1 juli 2020, tenzij vanuit het ministerie veranderingen in de regels komen.

Na de persconferentie van afgelopen woensdag 06-05 van de regering blijven de meeste voorschriften voor de tuinparken van kracht. Wel zijn er enkele versoepelingen, die kunnen worden gerealiseerd als de afdelingsbesturen van de tuinparken hier heldere protocollen voor ontwikkelen.

LET OP: Dit zijn geen adviezen maar voorschriften. Op locaties zoals vakantieparken (ook op de tuinparken) geldt nog steeds dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.

• Alle kantines/clubhuizen blijven tot 1 juli gesloten.
• Tuinwinkels mogen open als gerealiseerd kan worden dat er 1,5 meter afstand kan worden gehouden en er maximaal 2 klanten tegelijk in de winkel aanwezig zijn.
• Er worden geen evenementen georganiseerd. Dit geldt ook voor kinderactiviteiten.
• Voor het inleveren van afval op het tuinpark geldt dat de regels voor afstand en groepsvorming moeten worden nageleefd.
• Alle voorjaars ledenvergaderingen gaan niet door. De eerstvolgende ledenvergaderingen worden de najaarsvergaderingen. Dit geldt ook voor de Bondsvergadering.
• Alle bijeenkomsten van afdelingsbesturen en commissies gaan niet door. Er kan natuurlijk wel digitaal of telefonisch worden vergaderd.
• Op alle parken kunnen de werkbeurten worden uitgevoerd, met in acht nemen van de 1,5 meter afstand regel en het gereedschap dient voor en na gebruik te worden gereinigd.
• Spreekuren van afdelingsbesturen vervallen. Eventueel kan een afdelingsbestuur besluiten om in dringende gevallen een afspraak te maken met een tuinder.
• Vanaf 1 juni mag de verkoop van tuinhuisjes weer worden opgestart, indien het afdelingsbestuur hiervoor een protocol heeft opgesteld.

Uiteraard moeten hier de algemene voorschriften in acht worden genomen.

• Voor alle tuinders geldt: de regels rond het bijhouden van de eigen tuin, het pad, de heg en de slootkant blijven van kracht. De controles hierop blijven doorgang vinden.

De algemene maatregelen zijn:

• Blijf zoveel mogelijk op uw tuin. Ga alleen buiten uw tuin voor werk, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep.
• Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook op de tuin: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
• Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, geldt: blijf thuis of in uw tuinhuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf dan iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
• Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juli, ook met minder dan 100 mensen.
• Er mogen buiten de eigen tuin maximaal drie mensen bij elkaar zijn die anderhalve meter afstand van elkaar dienen te houden. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
• Afdelingsbesturen kunnen tuinders of bezoekers wegsturen en de toegang tot het tuinpark ontzeggen als die zich niet aan de voorschriften houden, ook als dit op de 'eigen' tuin gebeurt.
• Op de 'eigen' tuin geldt dat er naast het gezin maximaal drie mensen op bezoek mogen komen, waarbij de 1,5 meter afstand door de bezoekers moet worden gehandhaafd. Onder een gezin wordt verstaan de gezinsleden die op hetzelfde adres staan ingeschreven., dat wil zeggen dat alleen inwonende kinderen in dit verband tot het gezin behoren.

LATEN WE ER MET ELKAAR VOOR ZORGEN DAT DE TUINPARKEN OPEN KUNNEN BLIJVEN!

MAATREGELEN SPECIFIEK VOOR DE BONGERD:
  • De openingstijden van de winkel staan aangegeven bij het mededelingenbord
  • Het clubhuis is gesloten
  • Verkoop van de huisjes voorlopig niet
  • Per 1 april gaat normaal het hek open van de ochtend tot de avond. Dat gaat ivm de situatie NIET gebeuren. Het openen van het hek zal met de sleutel moeten gebeuren. Zo beperken we het verkeer op het park in ieder geval tot de tuinders.
  • 18/04 zal de geplande voorjaarsvergadering NIET doorgaan. Nieuwe datum volgt t.z.t..
Denk aan uw verantwoordelijkheid met betrekking tot bovenstaande richtlijnen.
U kent de voorschriften van de overheid, handel daar naar.
Wees voorzichtig!!


Algemeen Werk 2020
De vertrouwde Algemene Werkkaart wordt vanaf 2019 niet meer gebruikt. Er wordt nu volgens een schema gewerkt waarbij zoveel mogelijk de tuinders zelf hun voorkeuren voor datums zijn verwerkt. Zie de Algemeen Werk kaart 4 januari 2020.
De datums van de voorlieden zijn er ter indicatie, zij hanteren hun eigen werkschema. Als u geen vervanger kunt vinden om uw AW beurt zelf te verrichten, dan krijgt u een boete van €71,- en uw beurt wordt doorgeschoven naar een andere datum. 

Het 'Groen' Toekomstplan deel 1 inclusief beheerwijzen, februari 2020
De Tuingroep heeft het natuurlijk tuinieren vastgelegd in detail, waarvoor ook meerdere experts gehoord zijn. Het hele 'Groen' Toekomstplan (voorheen Meerjarenplan) staat nu online en zal leidiend zijn in de uitvoering ervan. De onrust van vorig seizoen hebben we zeker meegenomen, ook dit seizoen zullen zaken bijgesteld moeten worden. Waar gehakt wordt vallen spaanders, verandering is nu eenmaal nooit eenvoudig.
'Groen' Toekomstplan deel 1 inclusief beheerwijzen.

Maaiplan met detailtekeningen, februari 2020
Het maaien is gedetailleerd en inzichtelijk vastgelegd in het Maaiplan. De tekeningen geven hoe er gemaaid gaat worden weer. In het hierboven genoemde 'Groen' Toekomstplan deel 1 wordt hier uitgebreid op ingegaan.
De keuzes m.b.t. het maaien zijn onderbouwd en komen ook voort uit de kritiek die er was, maar het uitgangspunt blijft: de overgang naar natuurlijk tuinieren volgens de richtlijnen van de Bond.
Let op 1: Op de Goudkust wordt het gras tot het riet wekelijks (als gazon) gemaaid en worden er inhammen in de rietkraag aangebracht.
Let op 2: De Westvis wordt elke week deels als gazon gemaaid, dit doet Erik.
Let op 3: Bij de Fruittuin, de Zilverkust, de Oostvis en de Taxusoever wordt elke week langs het pad een strook van 50cm (is één maaimachine breed) als gazon gemaaid.
Let op 4: De Vlondertuin 2 en 3 moeten regelmatig worden gewied. De andere “tuinen” worden door vrijwilligers bijgehouden. Ook de Kar bij de entree en de betonnen bloembak tegenover de kantine worden door vrijwilligers bijgehouden, zoals ook rond de vijver.
 • totaaloverzicht: maaiplan (inclusief de namen van de paden en maai-gebieden)
 • details: Goud-Zilverkust   Kabouterland   Vis   Fruittuin   Loodsoever   Taxusoever
 • de tuinen: Vlondertuinen Terrastuin Winkeltuin Vijvertuin

Meer Jaren Onderhouds Plan (MJOP) bestuur, december 2019
Het Meer Jaren Onderhouds Plan van het bestuur kunt u vinden in het afgelopen najaarsmagazine 2019.  

Plattegrond van De Bongerd met tuinnummers en benamingen  

Tuinbenamingen Algemeen Groen zoals terrastuin, winkeltuin, vlondertuinen, vijvertuin


Wil je op de hoogte blijven van nieuws over De Bongerd, geef dan je e-mail adres door aan bestuur@volkstuinparkdebongerd.nl.   Het is in je eigen belang.
Op dit moment hebben we nog niet van iedereen een e-mail adres!bestuur@volkstuinparkdebongerd.nl