Veiligheid en gezondheid

Legionella-preventie

In het voorjaar van 1999 brak na afloop van de West-Friese Flora in Bovenkarspel een Legionella-epidemie uit. Voor het eerst werd Nederland geconfronteerd met de tragische gevolgen van een grootschalige besmetting.
Hierdoor is op 15 oktober 2000 de "Tijdelijke Regeling Legionella-preventie in leidingwater" in werking getreden.
Deze ministerieel regeling had op grond van de Waterleidingnet een werkingsduur van maximaal 2 jaar.
Omdat het voor de bescherming van de volksgezondheid wenselijk is om ook na het verstrijken van de werkingsduur preventieve maatregelen te kunnen voorschrijven, is het "ontwerpbesluit tot wijziging van het Waterleidingbesluit" opgesteld.
Op oktober 2004 is de definitieve wijziging van het Waterleidingbesluit gepubliceerd en op 28 december 2004 in werking getreden.

Wij adviseren de leden:
1. Controleer uw temperatuur van het water regelmatig.
a. Koud water zonder risico 20 graden Celcius en mag niet hoger zijn dan 25 graden Celcius.
b. Warm water uit de geiser minimaal 60 graden Celcius, beslist niet lager.
c. Veilig warm water meer dan 60 graden.
2. Bij grote hitte in de zomermaanden water en douche door laten lopen.


Meer informatie vindt U op:
www.rijksoverheid.nl