Rooster Algemeen Werk

Algemeen werk Verblijfstuinen

Zie hieronder het algmeen werk rooster voor de verblijfstuinen voor het jaar 2023.

Letop: de met geel gekleurde data zijn door het bestuur ingedeeld omdat de tuinders geen voorkeursdata hebben opgegeven

Algemeen werk Nutstuinen

Het rooster voor algemeen werk en schoonmaakschema voor het toilet wordt in overleg met de nutstuinders opgesteld door de coördinator van de Nutstuinen.