Begaanbaarheid slootkanten

Tijdens de baggerschouw is het de schouwgroep opgevallen dat er nog wat verwarring is ontstaan over de zogenaamde ‘Flap’. Vanaf nu zal de schouwgroep het woord ‘flap’ dan ook niet meer gebruiken.

Dat neemt echter niet weg dat het de schouwgroep is opgevallen dat veel slootkanten van de tuinen niet of nauwelijks begaanbaar zijn en dat er slecht gebaggerd is. Ook zijn veel beschoeiingen in een slechte conditie doordat ze wat ouder zijn, maar ook omdat bij veel tuinen een grasrand over de beschoeiing hangt.

Het is verstandig om de slootrand begaanbaar te maken en de overhangende planten weg te halen/snijden en zo de slootrand vrij te maken. Hierdoor komt de beschoeiing vrij.

Het handigst is om vóór het baggeren eerst de rand te maaien (kort gras) en ook de overhangende groen rand te verwijderen. Dit om te vermijden dat de bagger op het lange gras op je rand ligt want dat gaat behoorlijk rotten, stinken en composteert ook niet goed.

Dus je kunt de bagger wel op de gemaaide groenkant verdelen en laten liggen; dat wordt een soort compost laag waar later het gras weer doorheen groeit. Ook kun je de bagger tussen de planten op het talud leggen. De schouwgroep kan dan zien dat er gebaggerd is.

Sterkte met al het werk!

De schouwgroep van de Bongerd

NB De schouwgroep wil uitbreiden en graag meer kennis in de groep, dus ….. meld u aan!!