Nieuwjaarstoespraak 2023

Op 21 januari 2023 heeft de Bongerd een nieuwjaarsreceptie gehouden voor en met tuinders. Onze voorzitter heeft daar een toespraak gegeven. Hier kunt u de toespraak nog eens nalezen.

De toespraak werd afgesloten met een mooi stukje poëzie.

We hopen weer op een mooi en gezellig tuinseizoen met een bloeiende vereniging.

ALV Najaar 2022

Op zaterdag 5 november 2022 om 13.00 is er weer de Najaars-vergadering voor leden van onze vereniging.

Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat zaterdag de Najaarsvergadering van onze vereniging plaatsvindt in het clubhuis. Maar voor alle zekerheid toch nog maar even een korte reminder.

Als het goed is heeft u de uitnodiging ook in de vorm van het Boekje in uw brievenbus ontvangen. Mocht u het onverhoopt niet hebben gekregen, dan zijn er nog enkele exemplaren tijdens de vergadering te verkrijgen!

Wij rekenen op een grote opkomst en een gezellige bijeenkomst!

Belangrijk: Sleutelcontrole!

Voor het tuinpark de Bongerd zijn er ongeveer 500 sleutels (‘druppels’ of ‘keys’) uitgegeven. Geruime tijd geleden (voor het begin van de Corona pandemie) is besloten dat we de sleutels opnieuw willen controleren zodat we het bestand met sleutels kunnen opschonen en sleutels die niet meer in omloop zouden moeten zijn, kunnen deactiveren.

De controle is gepland in de maand oktober 2021. Per tuin vragen we om een huurovereenkomst van uw tuin en uw identificatie (paspoort, identiteitsbewijs) ter controle. Na controle worden er maximaal DRIE sleutels afgegeven. De controle wordt gedaan per groep van tuinen zoals hieronder per weekend is aangegeven.

Het is belangrijk dat u komt, de sleutels worden namelijk geblokkeerd en pas na uw bezoek opnieuw geactiveerd. Als u dus niet komt, kunt u het park niet meer in!

Wanneer kunt u uw sleutel laten controleren?

 • Zaterdag 2 oktober 2021: Tuinen 1 t/m 27 van 10:00 – 12:00
 • Zaterdag 9 oktober 2021: Tuinen 28 t/m 60 van 10:00 – 12:00
 • Zaterdag 16 oktober 2021: Tuinen 61 t/m 100 van 10:00 – 12:00
 • Zaterdag 23 oktober 2021: Tuinen 101 t/m 137 van 10:00 – 12:00

U kunt zich op deze dag melden bij de bestuurskamer.

Woonplaats-beginsel bij nieuwe inschrijvingen

In de ledenvergadering van de Bond van 12 juni 2021 is het besloten het woonplaats-beginsel in te voeren voor nieuwe inschrijvingen.

Het woonplaats-beginsel

In de ledenvergadering werden drie varianten voorgesteld om in aanmerking te komen voor een volkstuin van de Bond voor Volkstuinders:

 1. Metropool Amsterdam (inclusief Kennemerland, Flevoland e.a.).
 2. Vervoersregio Amsterdam.
 3. Gemeente Amsterdam inclusief Landsmeer, Almere en Ouder-Amstel (huidige situatie).

Voorlopig is gekozen voor de derde variant – de huidige situatie.

Gevolgen

 • Nu kan iedereen, ongeacht de woonplaats, zich inschrijven bij de Bond en is kandidaat voor de wachtlijst, maar vanaf nu moet men dus wonen in de gemeente Amsterdam, Landsmeer, Almere of Ouder-Amsel.
 • Voor aspirant-leden die zich inschreven voor 12 juni blijft de situatie ongewijzigd. Aspirant-leden die zich na 12 juni 2021 inschrijven bij de Bond, moeten wonen in de gemeente waar de Bond tuinparken heeft (huidige situatie) en een recent uittreksel van het gemeentelijk bevolkingsregister overleggen.
 • Tuinparken moeten bij toewijzing checken op welke datum het aspirant-lid zich heeft ingeschreven, is dat na 12 juni dan kan toewijzing alleen plaatsvinden als het aspirant-lid woont in ge gemeente Amsterdam, Landsmeer, Almere of Ouder-Amsel.

De nieuwe voorwaarden staan op de website van de Bond en de tuinparken.

Corona & Algemeen Werk

Het Algemeen werk op de zaterdagochtenden gaat door!

Bijna iedere tuinder heeft zelf de data ingevuld wanneer hij of zij kan komen. In verband met de corona-beperkingen is het wel enigszins aangepast. Heeft u zich echter al voor een van de komende zaterdagen opgegeven, dan kunt u uw Algemeen werkbeurt toch uitvoeren. We verdelen het werk dan zodanig dat alle aanwezigen alleen (dus niet in teamverband) aan de slag gaan.

Denkt u wel aan de algemene maatregelen zoals 1,5 meter afstand houden, gereedschap ontsmetten en bij klachten zoals verkouden en/of koorts afmelden!

We starten om 9.30 uur met een kopje koffie of thee en houden uiteraard 1,5 meter afstand.

Zodra er van een versoepeling van de corona-beperkingen sprake is, maken we dit via de website, het informatiebord bij de entree en de Nieuwsbrief kenbaar.

Bond & Besturenoverleg 25 maart 2021

Het is alweer een tijdje geleden dat u informatie kreeg van uw bestuur over de diverse lopende zaken met de gemeente en de Bond van Volkstuinders.

Wij hebben regelmatig overleg met het nieuwe Bondsbestuur, dat zich met veel verve op haar nieuwe taak heeft gestort.Een van die initiatieven is het maandelijks overleg met de tuinbesturen, waarbij allerlei onderwerpen op de agenda staan.

Over de belangrijkste onderwerpen gaat deze informatie uit dit zogeheten besturenoverleg, het laatst gehouden op 25 maart j.l.

 • Er is overleg geweest met de gemeente over de Uitvoeringsstrategie: het document waarin onzalige ideeën waren geschreven over een exorbitante huurverhoging,  20% openbare tuinen, opdelen van bestaande tuinen in kleinere, etc.
 • Het lijkt er zeer sterk op dat deze onzalige ideeën voor een belangrijk deel van tafel zijn. Volgens de gemeentelijke projectleider en begeleider van het proces Martien Kuitenbrouwer staat de toegankelijkheid van de parken (dus niet het openbaar zijn) vooraan op de lijst van wensen. De 20% openbaarheid is bedacht van achter de tekentafel en is volgens informatie nu van tafel.
 • Maatwerk per tuinpark en behoud eigen karakter is leidend; keuzemenu voor elk tuinpark (welke initiatieven wil het tuinpark zelf). Daartoe wordt een vragenlijst naar de tuinparken verzonden over wat al is gerealiseerd en wat elk tuinpark verder gaat doen.
 • Tuinders blijven verantwoordelijk voor het beheer
 • Van belang zijn mogelijke investeringen (bijvoorbeeld: toiletgebouw).
 • Verhuur van het clubhuis wordt verruimd; huurcontracten met de gemeente eventueel.
 • Fietspad door het park is no go.
 • Huurprijs € 2,25 is van tafel; er komt een andere rekenmethode na 1 april. In ieder geval geen inkomensafhankelijke huur.

Eind april verschijnt een ‘afsprakenbrief’ voor de tuinparken. Van belang zal zijn dat we duidelijk maken hoe we ons verhouden tot de buurt en omgeving en hoe wij hen bij ons tuinpark betrekken. Hierover hebben wij reeds een rapport geschreven dat is gebruikt als verweer op de Uitvoeringsstrategie van mei 2020.Hierin beschrijven wij het natuurlijk tuinieren en de initiatieven die er zijn en worden genomen om de toegankelijkheid van het park te vergroten. De nadruk ligt hierbij op ecologische middelen en natuurlijke producten.

Ledenvergadering

Elk tuinpark is bezig om te kijken hoe een ledenvergadering te organiseren. De bond biedt aan om zoom faciliteiten (vergaderen via de computer) te realiseren, inclusief ondersteuning voor de tuinparken.

Wellicht dat wij met een dergelijk idee bij u in de lucht komen.

Situatie party-tenten/pagodes

Op het park is een groot aantal zogenaamde “vaste” partytenten van metaal aanwezig.

Formeel kan worden gekozen om deze als “bouwsel” te bestempelen. Bouwsels vallen in de categorie waarbij de Bond verordonneert dat de Bouwcommissie deze moet goedkeuren. Dat is niet gebeurd. Daarmee is sec genomen de tuinder in overtreding.

Partytenten (metalen frame en plastic doekbekleding) daarentegen vallen in de categorie waarbij de Bondsregel geldt dat ze drie dagen mogen staan en dan moeten worden afgebroken.
Door een aantal tuinders is een discussie ontstaan, in de stellige overtuiging dat de metalen partytenten moeten worden gezien als “partytenten”.  Echter, daarmee vallen ze in de categorie: na drie dagen afbreken. 

Het bestuur begrijpt natuurlijk dat er steeds weer nieuwe producten op de markt komen waarvoor de regels voor meerdere interpretaties vatbaar zijn.  Deze metalen bouwsels zijn daar een voorbeeld van.
Aangezien er in het verleden niet is gereageerd op deze producten, is het volgende besloten:

 • Er is een aanvraag gedaan voor een definitieve uitspraak over deze metalen partytenten bij de Bond.
 • De uitspraak zal ook voor de tuinders van Volkstuinpark De Bongerd bindend zijn en dient te worden opgevolgd.

Tot die tijd zullen de metalen “partytenten” wordt gedoogd met de volgende restricties:

 • De afmetingen mogen niet groter zijn dan 3.00 x 3.00 meter. 
 • Slechts twee zijden van het object mogen worden voorzien van gordijnen of iets dergelijks om de wind tegen te houden. Deze dienen na zonsondergang te worden verwijderd. 

Als er na afloop van het seizoen 2021 nog geen uitspraak van de Bond is over dit onderwerp, dienen in ieder geval de dakplaten van het geraamte te worden verwijderd. Er blijft dan alleen een metalen frame staan. 
Mocht er een uitspraak van de Bond komen, dan is die uitspraak bindend voor ALLE tuinders.

Als er door welke oorzaak dan ook schade (fysiek en/of financieel) wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld het wegwaaien van de metalen delen of anderszins, dan is de tuinder hier verantwoordelijk en aansprakelijk voor.
Apart verzekeren is dan ook noodzakelijk.

Het bestuur

Alternatief voor gemeenteplannen

Diverse tuinparken hebben gezamenlijk een alternatief toekomstplan ontwikkeld als antwoord op de gemeentelijke Uitvoeringsstrategie.

Het plan kunt u hier lezen.

Nieuw aspirant bestuurslid

Sinds kort Mark Spiering aspirant bestuurslid. Hij wil zichzelf even voorstellen:

Mijn naam is Mark Spiering, ik ben 54 jaar en samen met mijn vrouw heb ik sinds het voorjaar van 2020 een verblijfs- tuin op De Bongerd. Ik heb tuin 30, direct bij de ingang, dus misschien heeft u mij weleens gezien.

Op dit moment wordt er een badcel gemaakt en vanaf 1 april hoop ik er dan heel veel te zijn; we zijn er heel erg blij mee. Voorheen hadden we een campinghuisje in Camperduin, maar deze camping is helaas opgeheven. We wonen op een flat in de Molenwijk en we misten het buiten zijn en ook de gezelligheid.

Ik heb drie jongvolwassen dochters en werk als docent psychologie op de Universiteit van Amsterdam.

Als aspirant bestuurslid ga ik mij bezighouden met een nieuwe parkcommissie; binnenkort komt er bijvoorbeeld een inspectie van de speeltuin… Maar dit is allemaal nieuw voor mij, dus ik kan er nu nog niet veel over vertellen. Maar sowieso draag ik graag mijn steentje bij aan onze vereniging.