Corona maatregelen

Als gevolg van de Corona-situatie gelde de volgende regels op het tuinpark

 • Houd 1,5 m afstand
 • Ontvang maximaal 2 gasten op uw tuin
 • De winkel is beperkt open:
  • Maximaal 1 klant
  • Mondkapje verplicht
  • Wacht buiten de winkel op uw beurt
  • Hou afstand
 • Het clubhuis blijft tot nader order gesloten, maar het terras is open maar met de afstandsmaatregelen.
 • Beperkte spreekuren van bestuur / werkgroepen

Verder gelden er op het park natuurlijk de regels zoals die door de overheid worden voorgeschreven.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Winkel open en corona-regels

De winkel is tijdens het seizoen (1 maart t/m 1 oktober) elke zaterdag geopend van 10:00 – 13:00.

Vanwege corona gelden de volgende regels in de winkel:

Algemeen

 • Altijd 1,5 meter afstand houden
 • Draag altijd een mondkapje
 • GEEN KLANTEN IN de winkel, blijf buiten!
 • Artikelen zelf pakken/omruilen

Betalen

 • Uitsluitend contant betalen, bij voorkeur gepast
 • Wacht op een wit trommeltje met de bon
 • Leg uw betaling in het trommeltje
 • Indien wisselgeld: wordt dit ook aangegeven in het witte trommeltje

Bezorgen

 • Te bezorgen artikelen vóór 11:30 betalen
 • Te bezorgen artikelen zelf op de kar leggen
 • Bij uw tuin ook zelf artikelen afladen

Corona Update

Beste Tuinders,

brief van de Bond Van Volkstuinders, update: 07-05-2020
deze update blijft van kracht tot tenminste 1 juli 2020, tenzij vanuit het ministerie veranderingen in de regels komen.

Na de persconferentie van afgelopen woensdag 06-05 van de regering blijven de meeste voorschriften voor de tuinparken van kracht. Wel zijn er enkele versoepelingen, die kunnen worden gerealiseerd als de afdelingsbesturen van de tuinparken hier heldere protocollen voor ontwikkelen.

LET OP: Dit zijn geen adviezen maar voorschriften. Op locaties zoals vakantieparken (ook op de tuinparken) geldt nog steeds dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.

 • Alle kantines/clubhuizen blijven tot 1 juli gesloten.
 • Tuinwinkels mogen open als gerealiseerd kan worden dat er 1,5 meter afstand kan worden gehouden en er maximaal 2 klanten tegelijk in de winkel aanwezig zijn.
 • Er worden geen evenementen georganiseerd. Dit geldt ook voor kinderactiviteiten.
 • Voor het inleveren van afval op het tuinpark geldt dat de regels voor afstand en groepsvorming moeten worden nageleefd.
 • Alle voorjaars ledenvergaderingen gaan niet door. De eerstvolgende ledenvergaderingen worden de najaarsvergaderingen. Dit geldt ook voor de Bondsvergadering.
 • Alle bijeenkomsten van afdelingsbesturen en commissies gaan niet door. Er kan natuurlijk wel digitaal of telefonisch worden vergaderd.
 • Op alle parken kunnen de werkbeurten worden uitgevoerd, met in acht nemen van de 1,5 meter afstand regel en het gereedschap dient voor en na gebruik te worden gereinigd.
 • Spreekuren van afdelingsbesturen vervallen. Eventueel kan een afdelingsbestuur besluiten om in dringende gevallen een afspraak te maken met een tuinder.
 • Vanaf 1 juni mag de verkoop van tuinhuisjes weer worden opgestart, indien het afdelingsbestuur hiervoor een protocol heeft opgesteld.

Uiteraard moeten hier de algemene voorschriften in acht worden genomen.
Voor alle tuinders geldt: de regels rond het bijhouden van de eigen tuin, het pad, de heg en de slootkant blijven van kracht. De controles hierop blijven doorgang vinden.

Algemene maatregelen

 • Blijf zoveel mogelijk op uw tuin. Ga alleen buiten uw tuin voor werk, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep.
 • Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook op de tuin: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, geldt: blijf thuis of in uw tuinhuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf dan iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juli, ook met minder dan 100 mensen.
 • Er mogen buiten de eigen tuin maximaal drie mensen bij elkaar zijn die anderhalve meter afstand van elkaar dienen te houden. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Afdelingsbesturen kunnen tuinders of bezoekers wegsturen en de toegang tot het tuinpark ontzeggen als die zich niet aan de voorschriften houden, ook als dit op de ‘eigen’ tuin gebeurt.
 • Op de ‘eigen’ tuin geldt dat er naast het gezin maximaal drie mensen op bezoek mogen komen, waarbij de 1,5 meter afstand door de bezoekers moet worden gehandhaafd. Onder een gezin wordt verstaan de gezinsleden die op hetzelfde adres staan ingeschreven., dat wil zeggen dat alleen inwonende kinderen in dit verband tot het gezin behoren.

LATEN WE ER MET ELKAAR VOOR ZORGEN DAT DE TUINPARKEN OPEN KUNNEN BLIJVEN!

Specifiek voor De Bongerd

 • De openingstijden van de winkel staan aangegeven bij het mededelingenbord
 • Het clubhuis is gesloten
 • Verkoop van de huisjes voorlopig niet
 • Per 1 april gaat normaal het hek open van de ochtend tot de avond. Dat gaat ivm de situatie NIET gebeuren. Het openen van het hek zal met de sleutel moeten gebeuren. Zo beperken we het verkeer op het park in ieder geval tot de tuinders.
 • 18/04 zal de geplande voorjaarsvergadering NIET doorgaan. Nieuwe datum volgt t.z.t..

Denk aan uw verantwoordelijkheid met betrekking tot bovenstaande richtlijnen.
U kent de voorschriften van de overheid, handel daar naar.
Wees voorzichtig!!