Corona maatregelen

Als gevolg van de Corona-situatie gelde de volgende regels op het tuinpark

 • Houd 1,5 m afstand
 • Ontvang maximaal 2 gasten op uw tuin
 • De winkel is beperkt open:
  • Maximaal 1 klant
  • Mondkapje verplicht
  • Wacht buiten de winkel op uw beurt
  • Hou afstand
 • Het clubhuis blijft tot nader order gesloten, maar het terras is open maar met de afstandsmaatregelen.
 • Beperkte spreekuren van bestuur / werkgroepen

Verder gelden er op het park natuurlijk de regels zoals die door de overheid worden voorgeschreven.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Corona & Algemeen Werk

Het Algemeen werk op de zaterdagochtenden gaat door!

Bijna iedere tuinder heeft zelf de data ingevuld wanneer hij of zij kan komen. In verband met de corona-beperkingen is het wel enigszins aangepast. Heeft u zich echter al voor een van de komende zaterdagen opgegeven, dan kunt u uw Algemeen werkbeurt toch uitvoeren. We verdelen het werk dan zodanig dat alle aanwezigen alleen (dus niet in teamverband) aan de slag gaan.

Denkt u wel aan de algemene maatregelen zoals 1,5 meter afstand houden, gereedschap ontsmetten en bij klachten zoals verkouden en/of koorts afmelden!

We starten om 9.30 uur met een kopje koffie of thee en houden uiteraard 1,5 meter afstand.

Zodra er van een versoepeling van de corona-beperkingen sprake is, maken we dit via de website, het informatiebord bij de entree en de Nieuwsbrief kenbaar.

‘De Bongerd Hilton’ geopend.

Op zaterdag 8 mei is De Bongerd Hilton geopend! Het insectenhotel werd op een druilerige zaterdag ingericht en was klaar om de gasten te ontvangen!

Bloemzaad voor bewoners Kadoelenweg

In de eerste week van mei werden de bewoners van de Kadoelenweg blij verrast met een zakje bloemzaad voor de eigen tuin, met een uitnodiging om ons tuinpark eens te bezoeken.

Een leuke actie van de Tuingroep, die zo’n 250 zakjes ronddeelden en enthousiaste reacties kregen!

Bond & Besturenoverleg 25 maart 2021

Het is alweer een tijdje geleden dat u informatie kreeg van uw bestuur over de diverse lopende zaken met de gemeente en de Bond van Volkstuinders.

Wij hebben regelmatig overleg met het nieuwe Bondsbestuur, dat zich met veel verve op haar nieuwe taak heeft gestort.Een van die initiatieven is het maandelijks overleg met de tuinbesturen, waarbij allerlei onderwerpen op de agenda staan.

Over de belangrijkste onderwerpen gaat deze informatie uit dit zogeheten besturenoverleg, het laatst gehouden op 25 maart j.l.

 • Er is overleg geweest met de gemeente over de Uitvoeringsstrategie: het document waarin onzalige ideeën waren geschreven over een exorbitante huurverhoging,  20% openbare tuinen, opdelen van bestaande tuinen in kleinere, etc.
 • Het lijkt er zeer sterk op dat deze onzalige ideeën voor een belangrijk deel van tafel zijn. Volgens de gemeentelijke projectleider en begeleider van het proces Martien Kuitenbrouwer staat de toegankelijkheid van de parken (dus niet het openbaar zijn) vooraan op de lijst van wensen. De 20% openbaarheid is bedacht van achter de tekentafel en is volgens informatie nu van tafel.
 • Maatwerk per tuinpark en behoud eigen karakter is leidend; keuzemenu voor elk tuinpark (welke initiatieven wil het tuinpark zelf). Daartoe wordt een vragenlijst naar de tuinparken verzonden over wat al is gerealiseerd en wat elk tuinpark verder gaat doen.
 • Tuinders blijven verantwoordelijk voor het beheer
 • Van belang zijn mogelijke investeringen (bijvoorbeeld: toiletgebouw).
 • Verhuur van het clubhuis wordt verruimd; huurcontracten met de gemeente eventueel.
 • Fietspad door het park is no go.
 • Huurprijs € 2,25 is van tafel; er komt een andere rekenmethode na 1 april. In ieder geval geen inkomensafhankelijke huur.

Eind april verschijnt een ‘afsprakenbrief’ voor de tuinparken. Van belang zal zijn dat we duidelijk maken hoe we ons verhouden tot de buurt en omgeving en hoe wij hen bij ons tuinpark betrekken. Hierover hebben wij reeds een rapport geschreven dat is gebruikt als verweer op de Uitvoeringsstrategie van mei 2020.Hierin beschrijven wij het natuurlijk tuinieren en de initiatieven die er zijn en worden genomen om de toegankelijkheid van het park te vergroten. De nadruk ligt hierbij op ecologische middelen en natuurlijke producten.

Ledenvergadering

Elk tuinpark is bezig om te kijken hoe een ledenvergadering te organiseren. De bond biedt aan om zoom faciliteiten (vergaderen via de computer) te realiseren, inclusief ondersteuning voor de tuinparken.

Wellicht dat wij met een dergelijk idee bij u in de lucht komen.

Vacature hoofd bondsbureau

In januarie 2021 is een geheel nieuw bestuur aangestreden bij De Bond van Volkstuinders. Dit bestuur wil de komende tijd bouwen aan het ontwikkelen en borgen van een lange termijn visie voor en met de volkstuinparken en wil de interne organisatie verder professionaliseren. Daarvoor is de bond op zoek naar ondersteuning van een enthousiast hoofd van het bondsbureau.

Zie de volledige vacature in de pdf.

Eendenkorven

Geen wilgentenen-kunst maar korven in het water

Eendenkorf vijver
Korven in de vijver.

Afgelopen maand hebben we 3 eendenkorven geplaatst; twee in de grote vijver en een in de sloot bij de ingang van het park.  Januari en februari zijn de maanden om ze te plaatsen. 

De eendenkorven zijn een ideale schuil- en broedmogelijkheid voor eenden. Tijdens het broedseizoen in het voorjaar worden ze graag in gebruik genomen maar dan moeten ze wel stevig in het water staan, gestut door wilgenhout. Belangrijk is dat de stokken stevig in de bodem worden gedrukt.

Een korf gevuld met een laagje oud hooi geeft eenden een prima nestgelegenheid. De eendenkorven staan op een rustige plaats ongeveer 50-80 cm boven het water op vier kruislings geplaatste wilgenstokken.  Daardoor valt een groot deel van de predatie weg van landroofdieren – zoals vossen, marters en katten.

Korf bij de ingang
Korf bij de ingang.

We halen ze begin juli – na het broedseizoen – weer binnen zodat de korf langer mee gaat. Vooral wilde eend en parkeend maken gebruik van de korven. Ook is het mogelijk dat er een waterhoen, holenduif of steenuil in uw broedkorf komt. 

Bovendien is het een mooi gezicht wanneer je richting de Noordvis kijkt. Vooral nu de Vis volledig leeg gemaaid is, steken de korven mooi af en weerspiegelen de handgevlochten wilgentenen manden prachtig in het water. 

Namens de tuingroep, Rita – Meta

Situatie party-tenten/pagodes

Op het park is een groot aantal zogenaamde “vaste” partytenten van metaal aanwezig.

Formeel kan worden gekozen om deze als “bouwsel” te bestempelen. Bouwsels vallen in de categorie waarbij de Bond verordonneert dat de Bouwcommissie deze moet goedkeuren. Dat is niet gebeurd. Daarmee is sec genomen de tuinder in overtreding.

Partytenten (metalen frame en plastic doekbekleding) daarentegen vallen in de categorie waarbij de Bondsregel geldt dat ze drie dagen mogen staan en dan moeten worden afgebroken.
Door een aantal tuinders is een discussie ontstaan, in de stellige overtuiging dat de metalen partytenten moeten worden gezien als “partytenten”.  Echter, daarmee vallen ze in de categorie: na drie dagen afbreken. 

Het bestuur begrijpt natuurlijk dat er steeds weer nieuwe producten op de markt komen waarvoor de regels voor meerdere interpretaties vatbaar zijn.  Deze metalen bouwsels zijn daar een voorbeeld van.
Aangezien er in het verleden niet is gereageerd op deze producten, is het volgende besloten:

 • Er is een aanvraag gedaan voor een definitieve uitspraak over deze metalen partytenten bij de Bond.
 • De uitspraak zal ook voor de tuinders van Volkstuinpark De Bongerd bindend zijn en dient te worden opgevolgd.

Tot die tijd zullen de metalen “partytenten” wordt gedoogd met de volgende restricties:

 • De afmetingen mogen niet groter zijn dan 3.00 x 3.00 meter. 
 • Slechts twee zijden van het object mogen worden voorzien van gordijnen of iets dergelijks om de wind tegen te houden. Deze dienen na zonsondergang te worden verwijderd. 

Als er na afloop van het seizoen 2021 nog geen uitspraak van de Bond is over dit onderwerp, dienen in ieder geval de dakplaten van het geraamte te worden verwijderd. Er blijft dan alleen een metalen frame staan. 
Mocht er een uitspraak van de Bond komen, dan is die uitspraak bindend voor ALLE tuinders.

Als er door welke oorzaak dan ook schade (fysiek en/of financieel) wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld het wegwaaien van de metalen delen of anderszins, dan is de tuinder hier verantwoordelijk en aansprakelijk voor.
Apart verzekeren is dan ook noodzakelijk.

Het bestuur

Alternatief voor gemeenteplannen

Diverse tuinparken hebben gezamenlijk een alternatief toekomstplan ontwikkeld als antwoord op de gemeentelijke Uitvoeringsstrategie.

Het plan kunt u hier lezen.

Nieuw aspirant bestuurslid

Sinds kort Mark Spiering aspirant bestuurslid. Hij wil zichzelf even voorstellen:

Mijn naam is Mark Spiering, ik ben 54 jaar en samen met mijn vrouw heb ik sinds het voorjaar van 2020 een verblijfs- tuin op De Bongerd. Ik heb tuin 30, direct bij de ingang, dus misschien heeft u mij weleens gezien.

Op dit moment wordt er een badcel gemaakt en vanaf 1 april hoop ik er dan heel veel te zijn; we zijn er heel erg blij mee. Voorheen hadden we een campinghuisje in Camperduin, maar deze camping is helaas opgeheven. We wonen op een flat in de Molenwijk en we misten het buiten zijn en ook de gezelligheid.

Ik heb drie jongvolwassen dochters en werk als docent psychologie op de Universiteit van Amsterdam.

Als aspirant bestuurslid ga ik mij bezighouden met een nieuwe parkcommissie; binnenkort komt er bijvoorbeeld een inspectie van de speeltuin… Maar dit is allemaal nieuw voor mij, dus ik kan er nu nog niet veel over vertellen. Maar sowieso draag ik graag mijn steentje bij aan onze vereniging.