De Bongerd zoekt vrijwilligers

Naast het Algemeen werk dat wordt gedaan op de tuin, zijn er nog veel andere zaken die uitgevoerd moeten worden. We zijn dan ook altijd blij met extra vrijwilligers.

Heeft u tijd en vindt u het leuk om een steentje bij te dragen dan kunt u zich aanmelden voro extra vrijwilligerswerk. Wilt u zich aanmelden? Kom dan op langs bij het bestuur op de 1e of 3e zaterdag van de maand bij de bestuurskamer of stuur een email naar bestuur@volkstuinparkdebongerd.nl.

Waardebepaling (Taxaties)

De bouwcommissie start vanaf 5 maart 2022 weer met waardebepalen (taxeren). Als u vragen heeft aan de bouwcommissie kunt een mail sturen aan bestuur@volkstuinparkdebongerd.nl of u kunt langskomen op elke eerste zaterdag van de maand op het park in de bestuurskamer boven de kantine.

30 oktober laatste overnachting

Per 1 november tot 1 april 2022 mag er niet meer worden overnacht op het tuincomplex. Het seizoen is dan ten einde. De hekken gaan dan ook weer sluiten, het park is in de winter niet openbaar toegankelijk.

Vanaf 1 april gaat het nieuwe seizoen weer beginnen en gaan de hekken weer open en mogen we ook weer overnachten.

Resultaat Baggercontrole 2021

Woensdag 6 oktober 2021 heeft de baggercontrole plaatsgevonden. Bekijk de lijst of u nog actie moet ondernemen of niet. De nacontrole zal plaatsvinden op 27 oktober. Mocht u op de lijst staan, zorg er dan voor dat u voor 27 oktober uw sloot(kant) in orde heeft gemaakt.

Meer informatie over het hoe en waarom van baggeren vindt u hier.

Algemene ledenvergadering 30 oktober 2021

Op zaterdag 30 oktober om 13:00 is er weer een Algemene ledenvergadering in het clubhuis op het tuinpark de Bongerd.

Gelukkig staan de Corona-omstandigheden een fysieke vergadering weer toe en kunnen bestuur en tuinders samenkomen en van gedachten wisselen over allerlei zaken die met het tuinpark te maken hebben!

Maar tijdens de vergadering kunt u ook kennisnemen van alle plannen die er zijn om de toekomst van het park veilig te stellen, de inspanningen om het keurmerk ecologisch
tuinieren te behalen, de voorbereidingen voor het 100 jarig bestaan in 2024 en allerlei andere zaken. En natuurlijk niet in de laatste plaats: de financiële verantwoording van De Bongerd.

De agenda en een verslag van het afgelopen jaar kunt u hier vinden. De notulen van de vorige ledenvergadering vindt u hier.

U bent van harte welkom op 30 oktober. De vergadering start om 13.00 uur.

Inschrijven algemeen werk 2022

Het is weer tijd om u in te schrijven voor het algemeen werk voor het jaar 2022. U kunt zich elke eerste zaterdag van de maand inschrijven in de winkel op het tuinpark. De winkel is open van 10:00 – 13:00.

Voor meer informatie over Algemeen werk kijk op Algemeen werk

Nieuwsbrief oktober

De nieuwsbrief van oktober is uit. Een beetje vroeger dan normaal in verband met informatie over de Algemene Leden Vergadering op 30 oktober en de sleutel-update-actie in oktober. Bekijk de nieuwsbrief hier.

Belangrijk: Sleutelcontrole!

Voor het tuinpark de Bongerd zijn er ongeveer 500 sleutels (‘druppels’ of ‘keys’) uitgegeven. Geruime tijd geleden (voor het begin van de Corona pandemie) is besloten dat we de sleutels opnieuw willen controleren zodat we het bestand met sleutels kunnen opschonen en sleutels die niet meer in omloop zouden moeten zijn, kunnen deactiveren.

De controle is gepland in de maand oktober 2021. Per tuin vragen we om een huurovereenkomst van uw tuin en uw identificatie (paspoort, identiteitsbewijs) ter controle. Na controle worden er maximaal DRIE sleutels afgegeven. De controle wordt gedaan per groep van tuinen zoals hieronder per weekend is aangegeven.

Het is belangrijk dat u komt, de sleutels worden namelijk geblokkeerd en pas na uw bezoek opnieuw geactiveerd. Als u dus niet komt, kunt u het park niet meer in!

Wanneer kunt u uw sleutel laten controleren?

  • Zaterdag 2 oktober 2021: Tuinen 1 t/m 27 van 10:00 – 12:00
  • Zaterdag 9 oktober 2021: Tuinen 28 t/m 60 van 10:00 – 12:00
  • Zaterdag 16 oktober 2021: Tuinen 61 t/m 100 van 10:00 – 12:00
  • Zaterdag 23 oktober 2021: Tuinen 101 t/m 137 van 10:00 – 12:00

U kunt zich op deze dag melden bij de bestuurskamer.

Uit de buurt: Waar zijn de wespen?

De vereniging tot behoud van de Wilkebreek polder heeft een artikel over wespen gepubliceerd. Waarom zijn er nog zo weinig wespen, welke soorten zijn er en hoe leven wespen eigenlijk.

Klik hier om meer te lezen over de wespen.

Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder

De Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder is eind vorige eeuw, op 24 juni 1997, door de buurtbewoners opgericht om de Wilmkebreekpolder te behoeden voor een grootstedelijke ‘ontwikkeling’ (huizenbouw, wegenaanleg).

Meer informatie: https://www.wilmkebreek.nl/

Resultaat tuinschouw 25-08-2021 gepubliceerd

De resultaten van de tuinschouw van 25 augustus 2021 hangen weer op het bord bij de ingang van het tuincomplex. Graag checken of uw tuin op de lijst voorkomt en de aangemerkte dingen op te lossen.

Letop! De heggen moeten op de juiste hoogte worden gehouden, het is nu tijd om de heggen bij te werken/snoeien.

De volgende tuinschouw zal een baggercontrole zijn op woensdag 6 oktober 2021. De nacontrole voor het baggeren zal plaatsvinden op woensdag 27 oktober.