Overzicht openingstijden

Tuinpark

Het tuinpark met verblijfstuinen is tijdens het seizoen (1 april tot 1 oktober) voor iedereen toegankelijk van 08:00 tot 22:00. Buiten het seizoen is het park alleen toegankelijk voor leden. Alleen op zaterdag en zondag is het park toegankelijk van 12:00 – 18:00.

De Nutstuinen zijn alleen publiek toegankelijk tijdens het seizoen (1 april tot 1 oktober) wanneer er Algemeen Werk wordt uitgevoerd omdat er dan toezicht is en het hek open is. Wilt u op een ander tijdstip een wandeling maken op de nutstuinen dan kunt u een email sturen naar bestuur@volkstuinparkdebongerd.nl met het verzoek.

Openingstijden Nutstuinen 2024
Op onderstaande zaterdagen van 9:30 – 12:30

  • 11 en 18 mei
  • 1, 15 en 19 juni
  • 24 augustus
  • 7 en 21 september
  • 5 oktober

Spreekuur bestuur

Tijdens het tuinseizoen (1 maart tot 1 oktober) elke eerste en derde zaterdag van de maand 10:30 – 11:30. Het spreekuur wordt gehouden in het clubhuis op het park.

Spreekuur bouwcommissie

Tijdens het tuinseizoen (1 maart tot 1 oktober) elke eerste zaterdag van de maand 10:00 – 12:00. Het spreekuur wordt gehouden in het clubhuis op het park.

Winkel

Tijdens het seizoen (1 maart t/m 1 oktober) elke zaterdag van 10:00 – 13:00. Buiten het seizoen elke eerste zaterdag van de maand 10:00 – 12:00