Volkstuinenbeleid Amsterdam

De gemeente Amsterdam werkt aan een Uitvoeringstrategie Volkstuinenbeleid. Dit geeft veel reuring en door de Bond, de volkstuinen en andere betrokkenen worden er veel discussie gevoerd, plannen gemaakt en geschreven.

Meer informatie:

Conceptbeleidsplan – oktober 2020

Alternatief beleidsplan – januari 2021

Gezamenlijke Uitgangspunten Gemeente en Volkstuinparken – mei 2021