Alternatief beleidsplan

Een beter alternatief…

“Een beter alternatief voor het Amsterdamse volkstuinenbeleid” is geschreven door de tuinparken zelf. Eind 2020 en begin 2021 is door diverse tuinparken, waaronder De Bongerd, gewerkt aan deze visie, die duidelijk anders – en naar onze mening beter – is dan de door de gemeente Amsterdam ontwikkelde “Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid” van oktober 2020.

Met dit document onder de arm zal het Bondsbestuur het overleg met de gemeente in gaan.

Wij hebben gemeend dat wij u dit document op tijd moeten voorleggen. Wij zijn van mening dat dit plan beter aansluit op de mogelijkheden van ons park en van onze tuinders. Het is wel evident dat er zeker zaken zullen gaan veranderen, maar met minder druk dan in de Uitvoeringsstrategie is voorgesteld.

Klik hier voor het uitgebreide rapport van de tuinparken.