Gezamenlijke uitgangspunten

In mei 2021 is door de Bond en de volkstuinparken een concept-onderhandelings resultaat opgesteld. Op 12 juni 2021 neemt de bondsvergadering van de Bond van Volkstuinders een besluit over deze overeenkomst. Voor die tijd gaan de afdelingsbesturen en het bondsbestuur met de leden is gesprek om de leden te informeren en vragen te beantwoorden. Zie [bericht link] voor meer informatie over deze gesprekken.