Nieuwsbrief December 2021 online

De nieuwsbrief van december is online. Klik hieronder om de nieuwsbrief te lezen.

Principe akkoord Amsterdamse Volkstuinen

In mei zijn er gesprekken gevoerd met de gemeente Amsterdam over een principe akkoord over de toekomst van de volkstuinen. Op vrijdag 26 november 2021 hebben de gemeente en de bond van volkstuinders een handtekening gezet onder het resultaat. Dit voorstel is op 23 november besproken in het college van B&W en komt op 22 of 23 december aan de orde in de gemeente raad.

Wat is er bereikt?

 • Er wordt geen 20% van elk park afgenomen.
 • Geen extra verhoging van de huur voor de voor het publiek toegankelijke delen.
 • Een beperkte verhoging van de grondhuur voor de tuinen, die door tuinders worden gebruikt.
 • Die huurverhoging wordt door de gemeente gestort in een fonds voor het onderhoud van de tuinparken, waarbij de tuinparken het beheer van de parken in eigen hand houden.
 • Er komen geen nieuwe plannen voor doorgaande fietspaden.
 • Met een 10-jaar contract krijgen de volkstuinparken veel meer zekerheid en toekomstperspectief.
 • Er wordt naar de volkstuinparken geluisterd.

Maar we zijn er nog niet!

Het is belangrijk dat dit nu vastligt, maar we zijn er nog niet!. De volgende projecten worden nu samen met de gemeente uitgewerkt:

 1. Nieuw huurcontract met o.a. de volgende onderwerpen:
  • Huurprijzen op basis van de nieuwe grondhuurprijzen voor de komende tien jaar.
  • Onderhoudsverplichtingen
  • De mogelijkheid van andere bestemmingen dan alleen voor tuinieren (gebouwen en terreinen).
  • Principe-afspraken over publieke toegankelijkheid.
  • Afdracht van huuropbrengsten aan een Onderhoudsfonds.
 2. Een nieuw op te richten Onderhoudsfonds in de vorm van een overeenkomst over de governance, de werkwijze, het beheer en de besteding van de meer-inkomsten.
 3. Samenwerkingsafspraken per type tuinpark. Op basis hiervan gaan tuinparken eigen plannen voor toegankelijkheid en samenwerking met de buurt en maatschappelijke organisaties opstellen.

Heb jij expertise die kan helpen bij deze projecten en tijd in 2022? Neem dan contact op met Eric van der Putten, de voorzitter van de Bond van Volkstuinders via voorzitter@bondvanvolkstuinders.nl. Deze fase is voor het toekomstbestendig maken van de tuinparken van heel groot belang.

Nieuwsbrief November online

De nieuwsbrief van november is online. Inclusief een verslag van de afgelopen ledenvergadering. Klik hieronder om de nieuwsbrief te lezen.

Winkeltijden winterseizoen

De winkel is tijdens het winterseizoen alleen open op de 1e zaterdagochtend van de maand van 10:00 tot 12:00. Omdat het buiten het seizoen is kan het zijn dat sommige artikelen niet meer voorradig zijn.

Begaanbaarheid slootkanten

Tijdens de baggerschouw is het de schouwgroep opgevallen dat er nog wat verwarring is ontstaan over de zogenaamde ‘Flap’. Vanaf nu zal de schouwgroep het woord ‘flap’ dan ook niet meer gebruiken.

Dat neemt echter niet weg dat het de schouwgroep is opgevallen dat veel slootkanten van de tuinen niet of nauwelijks begaanbaar zijn en dat er slecht gebaggerd is. Ook zijn veel beschoeiingen in een slechte conditie doordat ze wat ouder zijn, maar ook omdat bij veel tuinen een grasrand over de beschoeiing hangt.

Het is verstandig om de slootrand begaanbaar te maken en de overhangende planten weg te halen/snijden en zo de slootrand vrij te maken. Hierdoor komt de beschoeiing vrij.

Het handigst is om vóór het baggeren eerst de rand te maaien (kort gras) en ook de overhangende groen rand te verwijderen. Dit om te vermijden dat de bagger op het lange gras op je rand ligt want dat gaat behoorlijk rotten, stinken en composteert ook niet goed.

Dus je kunt de bagger wel op de gemaaide groenkant verdelen en laten liggen; dat wordt een soort compost laag waar later het gras weer doorheen groeit. Ook kun je de bagger tussen de planten op het talud leggen. De schouwgroep kan dan zien dat er gebaggerd is.

Sterkte met al het werk!

De schouwgroep van de Bongerd

NB De schouwgroep wil uitbreiden en graag meer kennis in de groep, dus ….. meld u aan!!

Resultaat nacontrole Baggeren

Woensdag 27 oktober heeft de nacontrole voor het baggeren plaatsgevonden. Er is goed werk verricht, maar er zijn nog een aantal tuinen waar nog niet alles op orde is. Kijk op de lijst of uw tuin nog niet op orde is.

De Bongerd zoekt vrijwilligers

Naast het Algemeen werk dat wordt gedaan op de tuin, zijn er nog veel andere zaken die uitgevoerd moeten worden. We zijn dan ook altijd blij met extra vrijwilligers.

Heeft u tijd en vindt u het leuk om een steentje bij te dragen dan kunt u zich aanmelden voro extra vrijwilligerswerk. Wilt u zich aanmelden? Kom dan op langs bij het bestuur op de 1e of 3e zaterdag van de maand bij de bestuurskamer of stuur een email naar bestuur@volkstuinparkdebongerd.nl.

Waardebepaling (Taxaties)

De bouwcommissie start vanaf 5 maart 2022 weer met waardebepalen (taxeren). Als u vragen heeft aan de bouwcommissie kunt een mail sturen aan bestuur@volkstuinparkdebongerd.nl of u kunt langskomen op elke eerste zaterdag van de maand op het park in de bestuurskamer boven de kantine.

30 oktober laatste overnachting

Per 1 november tot 1 april 2022 mag er niet meer worden overnacht op het tuincomplex. Het seizoen is dan ten einde. De hekken gaan dan ook weer sluiten, het park is in de winter niet openbaar toegankelijk.

Vanaf 1 april gaat het nieuwe seizoen weer beginnen en gaan de hekken weer open en mogen we ook weer overnachten.

Resultaat Baggercontrole 2021

Woensdag 6 oktober 2021 heeft de baggercontrole plaatsgevonden. Bekijk de lijst of u nog actie moet ondernemen of niet. De nacontrole zal plaatsvinden op 27 oktober. Mocht u op de lijst staan, zorg er dan voor dat u voor 27 oktober uw sloot(kant) in orde heeft gemaakt.

Meer informatie over het hoe en waarom van baggeren vindt u hier.