Uit de buurt: Waar zijn de wespen?

De vereniging tot behoud van de Wilkebreek polder heeft een artikel over wespen gepubliceerd. Waarom zijn er nog zo weinig wespen, welke soorten zijn er en hoe leven wespen eigenlijk.

Klik hier om meer te lezen over de wespen.

Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder

De Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder is eind vorige eeuw, op 24 juni 1997, door de buurtbewoners opgericht om de Wilmkebreekpolder te behoeden voor een grootstedelijke ‘ontwikkeling’ (huizenbouw, wegenaanleg).

Meer informatie: https://www.wilmkebreek.nl/

Resultaat tuinschouw 25-08-2021 gepubliceerd

De resultaten van de tuinschouw van 25 augustus 2021 hangen weer op het bord bij de ingang van het tuincomplex. Graag checken of uw tuin op de lijst voorkomt en de aangemerkte dingen op te lossen.

Letop! De heggen moeten op de juiste hoogte worden gehouden, het is nu tijd om de heggen bij te werken/snoeien.

De volgende tuinschouw zal een baggercontrole zijn op woensdag 6 oktober 2021. De nacontrole voor het baggeren zal plaatsvinden op woensdag 27 oktober.

Let op! Ongewenste logé gesignaleerd.

Afgelopen week is door een tuinder van ons park een man in zijn tuinhuis aangetroffen die daar niet door de tuinder was uitgenodigd. Een laangenoot had de tuinder ingelicht dat de gordijnen dicht waren en die waren nooit dicht. Een andere laangenoot zag al twee dagen een onbekende meneer op de fiets uit het laantje komen. Met behulp van de politie is de persoon uit het huisje verwijderd en het park uitgezet. Deze persoon heeft 4 dagen in het huisje doorgebracht.

De politie kon verder geen actie ondernemen. De persoon bleek illegaal, maar de politie kon geen asielopvang regelen en (met instemming van de tuinder) is er ook geen proces-verbaal opgemaakt. Ze hebben geprobeerd of de persoon bij het Leger des Heils terecht kon. Aan het huisje is verder geen schade en is ook niet vies gemaakt.

Het is dus belangrijk dat laangenoten/tuingenoten goed op letten of men onbekende personen op tuinen ziet of ongewone dingen op tuinen van de buren: en als men dat constateert dan even contact zoekt met de tuinder. Mogelijk zullen we richting de winter en met de volle AZCs vaker last hebben van daklozen of illegalen die hun toevlucht zoeken in de lege huisjes (in de winter).

Kortom: Laten we met zijn allen een oplettend oogje in het zeil houden!

Nieuwsbrief augustus – september

De nieuwsbrief van augustus – september is uit. U kunt deze hier bekijken.

Nieuwsbrief juli 2021

De nieuwsbrief van de maand juli is uit. U kunt deze hier bekijken.

Woonplaats-beginsel bij nieuwe inschrijvingen

In de ledenvergadering van de Bond van 12 juni 2021 is het besloten het woonplaats-beginsel in te voeren voor nieuwe inschrijvingen.

Het woonplaats-beginsel

In de ledenvergadering werden drie varianten voorgesteld om in aanmerking te komen voor een volkstuin van de Bond voor Volkstuinders:

 1. Metropool Amsterdam (inclusief Kennemerland, Flevoland e.a.).
 2. Vervoersregio Amsterdam.
 3. Gemeente Amsterdam inclusief Landsmeer, Almere en Ouder-Amstel (huidige situatie).

Voorlopig is gekozen voor de derde variant – de huidige situatie.

Gevolgen

 • Nu kan iedereen, ongeacht de woonplaats, zich inschrijven bij de Bond en is kandidaat voor de wachtlijst, maar vanaf nu moet men dus wonen in de gemeente Amsterdam, Landsmeer, Almere of Ouder-Amsel.
 • Voor aspirant-leden die zich inschreven voor 12 juni blijft de situatie ongewijzigd. Aspirant-leden die zich na 12 juni 2021 inschrijven bij de Bond, moeten wonen in de gemeente waar de Bond tuinparken heeft (huidige situatie) en een recent uittreksel van het gemeentelijk bevolkingsregister overleggen.
 • Tuinparken moeten bij toewijzing checken op welke datum het aspirant-lid zich heeft ingeschreven, is dat na 12 juni dan kan toewijzing alleen plaatsvinden als het aspirant-lid woont in ge gemeente Amsterdam, Landsmeer, Almere of Ouder-Amsel.

De nieuwe voorwaarden staan op de website van de Bond en de tuinparken.

Nieuwbrief juni 2021

De nieuwsbrief van de maand juni is uit. U kunt deze hier bekijken.

Ledengesprekken beleid Tuinparken

Als tuinder van één van de bij de Bond van Volkstuinders aangesloten tuinparken weet je dat er eind 2020 veel te doen was over de toekomst van de volkstuinparken in Amsterdam. De gemeente kwam met een ongehoord plan:

 • Een huurverhoging van meer dan 500%.
 • 20% van elk park afnemen, en een andere bestemming geven.
 • Doorgaande fietspaden op de volkstuinparken.

Door het protest van de tuinders heeft de wethouder een pauze ingelast. Sinds januari 2021 zijn we opnieuw in gesprek met de gemeente. Dat doen we samen als alle 40 Amsterdamse volkstuinparken (27 aangesloten bij de Bond en 13 onafhankelijke parken).

Inzet van de volkstuinparken

Wij zijn een belangrijk onderdeel van de stad: volkstuinparken dragen bij aan rust en groen in de stad, meer dan 6000 mensen van verschillende leeftijden en achtergronden maken daar samen gebruik van en er zijn al veel initiatieven om meer Amsterdammers daarvan te laten genieten. We zijn ook een uniek onderdeel van de stad: 100 jaar historie, groenbeheer uitgevoerd met duizenden uren vrijwilligerswerk, een grote biodiversiteit, en een voor veel mensen belangrijk verenigingsleven. De volkstuinparken worden nu niet serieus genomen, niet gehoord, weggesaneerd – dat is respectloos. Concreet:

 • Een extreme huurverhoging, tegen marktprijzen – dat moet van tafel.
 • Van het terrein van de volkstuinparken 20% afnemen, wat er is opgebouwd vernietigen – dat moet van tafel.
 • Doorgaande fietspaden zijn een verminking van de volkstuinparken – dat moet van tafel.
 • Nu kan de gemeente de huur van elk park opzeggen, met een opzegtermijn van een paar maanden, geen huurbescherming, geen verworven rechten. Er is een duurzamer relatie beloofd, dat móet onderdeel zijn van het onderhandelingsresultaat.

Dat alles hebben we opgeschreven in een eigen plan, een beter plan dan dat van de gemeente ‘Een Beter Alternatief

Reactie van de gemeente op ‘Een Beter Alternatief’

De huidige huurcontracten en huurprijzen komen voort uit een periode dat er nog voldoende ruimte was in de stad, braakliggende weilanden werden verhuurd tegen lage grondprijzen. De tijden zijn veranderd, er ligt intussen een enorme druk op elke m2 ruimte en op al het groen. In deze situatie kan de gemeente de oude afspraken niet continueren zonder aanpassingen. Concreet:

 • De algemene gedeelten van volkstuinparken moeten toegankelijker worden voor meer Amsterdammers, het gesloten karakter van de volkstuinparken moet verdwijnen, van de doorgaande fietspaden kunnen we in de meeste gevallen afzien.
 • Als we afspraken kunnen maken over de publieke toegankelijkheid, dan hoeven we geen deel van het terrein van de volkstuinparken af te nemen; de huren van de algemene gedeelten kunnen dan gelijk blijven.
 • De grondprijzen van de privétuinen staan in geen verhouding tot de actuele grondprijzen in Amsterdam, een beperkte verhoging van de privétuinen is daarom onvermijdelijk.
 • De huurprijzen verschillen per volkstuinpark, dat moet gelijkgetrokken worden, met drie huurprijzen voor verblijftuinen, nutstuinen en dagrecreatie parken.
 • De meeropbrengst van de grondhuur kan terugvloeien naar het onderhoud van de volkstuinparken.
 • De huurperiode kan naar 10 jaar met stilzwijgende verlenging.

Wat is er nu bereikt?

 • Er wordt geen 20% van elk park afgenomen.
 • Geen extra verhoging van de huur voor de voor het publiek toegankelijke delen.
 • In verhouding tot de eerste plannen een beperkte verhoging grondhuur voor de tuinen, die aan de tuinders zijn verhuurd.
 • Dit geld wordt door de gemeente gestort in een speciaal fonds voor het onderhoud van de tuinparken, waarbij wij zelf het beheer in eigen hand houden.
 • Er komen geen doorgaande fietspaden; mogelijk wel over 8/9 jaar in de tuinen van Westerpark, wat eerder is vastgelegd; in De Nieuwe Kern (op grondgebied van de gemeente Ouder-Amstel) wordt hierover nog onderhandeld.
 • Met een 10-jaar contract krijgen we als volkstuinparken veel meer zekerheid en toekomstperspectief.
 • Er wordt naar de volkstuinparken geluisterd en er is bij de gemeente ruimte voor gesprek, met de tuinparken als serieuze gesprekspartner.

Het complete concept-onderhandelingsresultaat met de gemeente kunt u hier bekijken.
Voor wie zich er verder in wil verdiepen staan de meest relevante stukken ook op de website van de Bond van Volkstuinders.

Wat betekent dat contreet voor mijn volkstuinpark en voor mij?

 • De grondhuur van jouw tuin wordt verhoogd (voor een toelichting zie Gezamenlijke uitgangspunten – Toelichting huren volkstuinparken vanaf 1 januari 2022).
 • De tuinparken krijgen meer zekerheid door de langere contractduur.
 • Jullie krijgen meer budget voor onderhoud, beheer en beter materiaal; jullie maken hiervoor als tuinpark een meerjaren onderhoudsplan (MJOP).
 • Jullie maken als tuinpark een plan van aanpak voor meer publieke toegankelijkheid: hoe gaan jullie bezoekers uit de buurt te ontvangen, wat gaan jullie organiseren, met welke organisaties in de buurt gaan jullie samenwerken. Denk aan
  een wandelroute, activiteiten voor kinderen, logeerhuisjes, mogelijkheden voor vrijwilligerswerk, plantenmarkten etc. (zie voor meer inspiratie de website).
  Het is belangrijk dat we samen aan de Amsterdammers laten weten dat het bij volkstuinparken gaat om groen, rust, biodiversiteit, vrijwilligerswerk en verenigingsleven; dat het geen vakantieparken zijn en dat er ook voor hen veel te halen valt.

En nu?

Wij denken dat we het maximaal haalbare uit de onderhandelingen hebben gehaald. Er is werk aan de winkel, voor ons allemaal, maar daar staan deze resultaten tegenover.

Op 12 juni neemt de bondsvergadering van de Bond van Volkstuinders een besluit over deze overeenkomst.
Voor die tijd gaan de afdelingsbesturen en het bondsbestuur met de leden is gesprek om de leden te informeren en vragen te beantwoorden.
Wat kun je doen?

 1. Kijk op de website voor meer informatie
 2. Op dinsdag 25 mei van 19:30 tot 21:00 is er voor ons tuinpark een zoom-meeting waar je je voor aan kon melden door op de aanmeldlink te klikken.
 3. Mail je vragen naar info@bondvanvolkstuinders.nl. Als je erbij zet dat je je aangemeld hebt voor een gesprek zijn wij goed voorbereid, kun je daar niet bij zijn dan krijg je een antwoord per mail.

Een heel verhaal, we hopen dat we alles zo helder toegelicht hebben.

Met vriendelijke en groene groet,

het bestuur van de Bond van Volkstuinders,
in overleg met de besturen van de tuinparken

Nationale zaaidag

Op 22 april 2021 is er in het kader van de nationale zaaidag ook op tuinpark De Bongerd gezaaid. Nu maar wachten op de mooie bloemen!

Corona maatregelen

Als gevolg van de Corona-situatie gelde de volgende regels op het tuinpark

 • Houd 1,5 m afstand
 • Ontvang maximaal 2 gasten op uw tuin
 • De winkel is beperkt open:
  • Maximaal 1 klant
  • Mondkapje verplicht
  • Wacht buiten de winkel op uw beurt
  • Hou afstand
 • Het clubhuis blijft tot nader order gesloten, maar het terras is open maar met de afstandsmaatregelen.
 • Beperkte spreekuren van bestuur / werkgroepen

Verder gelden er op het park natuurlijk de regels zoals die door de overheid worden voorgeschreven.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19