Algemene ledenvergadering 30 oktober 2021

Op zaterdag 30 oktober om 13:00 is er weer een Algemene ledenvergadering in het clubhuis op het tuinpark de Bongerd.

Gelukkig staan de Corona-omstandigheden een fysieke vergadering weer toe en kunnen bestuur en tuinders samenkomen en van gedachten wisselen over allerlei zaken die met het tuinpark te maken hebben!

Maar tijdens de vergadering kunt u ook kennisnemen van alle plannen die er zijn om de toekomst van het park veilig te stellen, de inspanningen om het keurmerk ecologisch
tuinieren te behalen, de voorbereidingen voor het 100 jarig bestaan in 2024 en allerlei andere zaken. En natuurlijk niet in de laatste plaats: de financiële verantwoording van De Bongerd.

De agenda en een verslag van het afgelopen jaar kunt u hier vinden. De notulen van de vorige ledenvergadering vindt u hier.

U bent van harte welkom op 30 oktober. De vergadering start om 13.00 uur.

Inschrijven algemeen werk 2022

Het is weer tijd om u in te schrijven voor het algemeen werk voor het jaar 2022. U kunt zich elke eerste zaterdag van de maand inschrijven in de winkel op het tuinpark. De winkel is open van 10:00 – 13:00.

Voor meer informatie over Algemeen werk kijk op Algemeen werk

Nieuwsbrief oktober

De nieuwsbrief van oktober is uit. Een beetje vroeger dan normaal in verband met informatie over de Algemene Leden Vergadering op 30 oktober en de sleutel-update-actie in oktober. Bekijk de nieuwsbrief hier.

Belangrijk: Sleutelcontrole!

Voor het tuinpark de Bongerd zijn er ongeveer 500 sleutels (‘druppels’ of ‘keys’) uitgegeven. Geruime tijd geleden (voor het begin van de Corona pandemie) is besloten dat we de sleutels opnieuw willen controleren zodat we het bestand met sleutels kunnen opschonen en sleutels die niet meer in omloop zouden moeten zijn, kunnen deactiveren.

De controle is gepland in de maand oktober 2021. Per tuin vragen we om een huurovereenkomst van uw tuin en uw identificatie (paspoort, identiteitsbewijs) ter controle. Na controle worden er maximaal DRIE sleutels afgegeven. De controle wordt gedaan per groep van tuinen zoals hieronder per weekend is aangegeven.

Het is belangrijk dat u komt, de sleutels worden namelijk geblokkeerd en pas na uw bezoek opnieuw geactiveerd. Als u dus niet komt, kunt u het park niet meer in!

Wanneer kunt u uw sleutel laten controleren?

  • Zaterdag 2 oktober 2021: Tuinen 1 t/m 27 van 10:00 – 12:00
  • Zaterdag 9 oktober 2021: Tuinen 28 t/m 60 van 10:00 – 12:00
  • Zaterdag 16 oktober 2021: Tuinen 61 t/m 100 van 10:00 – 12:00
  • Zaterdag 23 oktober 2021: Tuinen 101 t/m 137 van 10:00 – 12:00

U kunt zich op deze dag melden bij de bestuurskamer.

Uit de buurt: Waar zijn de wespen?

De vereniging tot behoud van de Wilkebreek polder heeft een artikel over wespen gepubliceerd. Waarom zijn er nog zo weinig wespen, welke soorten zijn er en hoe leven wespen eigenlijk.

Klik hier om meer te lezen over de wespen.

Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder

De Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder is eind vorige eeuw, op 24 juni 1997, door de buurtbewoners opgericht om de Wilmkebreekpolder te behoeden voor een grootstedelijke ‘ontwikkeling’ (huizenbouw, wegenaanleg).

Meer informatie: https://www.wilmkebreek.nl/

Resultaat tuinschouw 25-08-2021 gepubliceerd

De resultaten van de tuinschouw van 25 augustus 2021 hangen weer op het bord bij de ingang van het tuincomplex. Graag checken of uw tuin op de lijst voorkomt en de aangemerkte dingen op te lossen.

Letop! De heggen moeten op de juiste hoogte worden gehouden, het is nu tijd om de heggen bij te werken/snoeien.

De volgende tuinschouw zal een baggercontrole zijn op woensdag 6 oktober 2021. De nacontrole voor het baggeren zal plaatsvinden op woensdag 27 oktober.

Let op! Ongewenste logé gesignaleerd.

Afgelopen week is door een tuinder van ons park een man in zijn tuinhuis aangetroffen die daar niet door de tuinder was uitgenodigd. Een laangenoot had de tuinder ingelicht dat de gordijnen dicht waren en die waren nooit dicht. Een andere laangenoot zag al twee dagen een onbekende meneer op de fiets uit het laantje komen. Met behulp van de politie is de persoon uit het huisje verwijderd en het park uitgezet. Deze persoon heeft 4 dagen in het huisje doorgebracht.

De politie kon verder geen actie ondernemen. De persoon bleek illegaal, maar de politie kon geen asielopvang regelen en (met instemming van de tuinder) is er ook geen proces-verbaal opgemaakt. Ze hebben geprobeerd of de persoon bij het Leger des Heils terecht kon. Aan het huisje is verder geen schade en is ook niet vies gemaakt.

Het is dus belangrijk dat laangenoten/tuingenoten goed op letten of men onbekende personen op tuinen ziet of ongewone dingen op tuinen van de buren: en als men dat constateert dan even contact zoekt met de tuinder. Mogelijk zullen we richting de winter en met de volle AZCs vaker last hebben van daklozen of illegalen die hun toevlucht zoeken in de lege huisjes (in de winter).

Kortom: Laten we met zijn allen een oplettend oogje in het zeil houden!

Nieuwsbrief augustus – september

De nieuwsbrief van augustus – september is uit. U kunt deze hier bekijken.

Nieuwsbrief juli 2021

De nieuwsbrief van de maand juli is uit. U kunt deze hier bekijken.

Woonplaats-beginsel bij nieuwe inschrijvingen

In de ledenvergadering van de Bond van 12 juni 2021 is het besloten het woonplaats-beginsel in te voeren voor nieuwe inschrijvingen.

Het woonplaats-beginsel

In de ledenvergadering werden drie varianten voorgesteld om in aanmerking te komen voor een volkstuin van de Bond voor Volkstuinders:

  1. Metropool Amsterdam (inclusief Kennemerland, Flevoland e.a.).
  2. Vervoersregio Amsterdam.
  3. Gemeente Amsterdam inclusief Landsmeer, Almere en Ouder-Amstel (huidige situatie).

Voorlopig is gekozen voor de derde variant – de huidige situatie.

Gevolgen

  • Nu kan iedereen, ongeacht de woonplaats, zich inschrijven bij de Bond en is kandidaat voor de wachtlijst, maar vanaf nu moet men dus wonen in de gemeente Amsterdam, Landsmeer, Almere of Ouder-Amsel.
  • Voor aspirant-leden die zich inschreven voor 12 juni blijft de situatie ongewijzigd. Aspirant-leden die zich na 12 juni 2021 inschrijven bij de Bond, moeten wonen in de gemeente waar de Bond tuinparken heeft (huidige situatie) en een recent uittreksel van het gemeentelijk bevolkingsregister overleggen.
  • Tuinparken moeten bij toewijzing checken op welke datum het aspirant-lid zich heeft ingeschreven, is dat na 12 juni dan kan toewijzing alleen plaatsvinden als het aspirant-lid woont in ge gemeente Amsterdam, Landsmeer, Almere of Ouder-Amsel.

De nieuwe voorwaarden staan op de website van de Bond en de tuinparken.