Organisatie

Tuinpark de Bongerd is een vereniging met een bestuur en 186 stemgerechtigde leden.

Het verenigingsleven

Tuinpark de Bongerd is een vereniging dat bestaat uit 137 verblijfstuinen en 48 moes- of nutstuinen. Iedere huurder van een verblijfstuin of nutstuin is automatisch lid van de vereniging en heeft daarin dus ook een stem. Deze stem kan hij/zij laten gelden tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Feitelijk zijn we als vereniging een grote familie met als doel ontspannen tuinieren op de eigen tuin en een bijdrage leveren aan een mooi uitziend park.

Verenigingswerk

Naast de eigen tuinen zijn er op een tuinpark ook de nodige algemene ruimtes die onderhouden moeten worden. Dit onderhoud wordt uitgevoerd door de huurders van de verblijfs- en nutstuinen. Dit is het zogenaamde Algemeen werk, waar alle tuinders aan moeten deelnemen.

Daarnaast is er nog van alles te doen binnen de vereniging. Een bestuur is natuurlijk noodzakelijk, maar er zijn ook allerlei commissies (bv. bouwcommissie, kascommissie) en (werk)groepen actief, die zich bezig houden met het clubhuis, de winkel, natuurlijk tuinieren etc.

Voor al deze activiteiten zijn mensen nodig. Gelukkig zijn er aardig wat tuinders die al op vrijwillige basis allerlei werkzaamheden verrichten, maar er zijn altijd handen te kort.

Reglement

Er zijn natuurlijk regels en afspraken nodig binnen een vereniging. Hoe een vereniging moet functioneren is vastgelegd in verschillende reglementen. Voor De Bongerd is dit vastgelegd in het Huishoudelijk reglement De Bongerd 2019. Alle leden en tuinders moeten volgens deze gedragsregels handelen.