Bestuur

Het bestuur van een vereniging als de Bongerd, zorgt voor coherentie en samenhang in het park. Ze is ook verantwoordelijk voor onderhoud en alles wat daarbij komt kijken. Het bestuur is in continu overleg met De Bond van Volkstuinders waarvan zij een afdeling vormt. Zij zorgt voor naleving van de regels en neemt initiatieven ter verbetering en  modernisering van het park. Ook coördineren zij de hun toegewezen commissies;

Het bestuur bestaat uit zes personen met een zittingsperiode van 4 jaar, die door de leden tijdens een Algemene Ledenvergadering worden gekozen.

Bestuursleden

  • Joseph Iping – Voorzitter en Coördinator Tuingroep
  • Bert Talboo – Secretaris en Redactie en Communicatie / Waarnemend penningmeester
  • Ellen Boven – Bestuurslid Digitale zaken en Verkoop
  • Gerrit Jan Binkhorst – Bestuurslid en Coördinator Nutstuinen
  • Marga Bögels – Bestuurslid Groen
  • Bestuurslid Penningmeester (vacant)
  • Bestuurslid Parkzaken (vacant)

Bestuursvergaderingen

De (besloten) bestuursvergaderingen worden gehouden op elke eerste maandagavond van de maand.

Spreekuur

Het bestuur houdt spreekuur elke eerste en derde zaterdag van de maand van 10:30 tot 11:30 uur in het clubhuis . Dit spreekuur is zowel voor niet-leden als tuinders van De Bongerd.