Bestuur

Het bestuur van een vereniging als de Bongerd, zorgt voor coherentie en samenhang in het park. Ze is ook verantwoordelijk voor onderhoud en alles wat daarbij komt kijken. Het bestuur is in continu overleg met De Bond van Volkstuinders waarvan zij een afdeling vormt. Zij zorgt voor naleving van de regels en neemt initiatieven ter verbetering en  modernisering van het park. Ook coördineren zij de hun toegewezen commissies;

Het bestuur bestaat uit zes personen met een zittingsperiode van 4 jaar, die door de leden tijdens een Algemene Ledenvergadering worden gekozen.

Bestuursleden

  • Joseph Iping – Voorzitter en Coördinator Tuingroep
  • Paul Tolsma – Penningmeester / Plaatsvervangend voorzitter en Coördinator Kascommissie
  • Bert Talboo – Secretaris en Redactie en Communicatie
  • Peter Witteman – Bestuurslid en Coördinator Algemeen werk
  • Pim Harms – Bestuurslid en Voorzitter Bouwcommissie
  • Peter Lemmen – Bestuurslid en Coördinator Nutstuinen

Bestuursvergaderingen

De (besloten) bestuursvergaderingen worden gehouden op elke eerste maandagavond van de maand.

Spreekuur

Het bestuur houdt spreekuur elke eerste en derde zaterdag van de maand van 10:00 tot 12:00 uur in het clubhuis. Dit spreekuur is zowel voor niet-leden als tuinders van De Bongerd.

LETOP: Tijdens de corona-periode worden er aangepaste spreekuren gehouden.