Bond voor Tuinders

De Bond van Volkstuinders is de overkoepelende vereniging van 29 tuinparken in Amsterdam, Almere en Landsmeer. De bond heeft als belangrijkste taak het behartigen van de belangen van al hun leden.

Voor meer informatie zie de website van Bond van Volkstuinders

Voor overzicht van de reglementen en andere bondsdocumenten klik hier.