Werkgroepen

Naast het bestuur zijn er binnen de vereniging een aantal commissies en werkgroepen actief.