Bouwcommissie

De Bouwcommissie controleert de staat van de huisjes en geeft adviezen over bouwsels, kassen en schuren. Bij verkoop wordt een waardebepaling gedaan volgens de reglementen van De Bond.

De Bouwcommissie beoordeelt de aanvragen voor het nieuw bouwen en verbouwen van tuinhuizen, schuurtjes, kassen en andere bouwsels volgens de richtlijnen van de Bond. Daarnaast zorgt deze commissie voor een waardebepaling van de opstallen bij overdracht van een tuin aan een nieuwe huurder. Tenslotte houdt de commissie toezicht op een aantal technische/veiligheidsaspecten op de tuinen.

Voor een verzekeringstaxatie van uw opstallen, bijvoorbeeld bij nieuwbouw of ingrijpende verbouw,  kunt u terecht bij de Bond van Volkstuinders. U betaalt dan vooraf € 70,- (prijspeil 2020) en de bond zorgt voor een taxateur van de verzekeringsmaatschappij die met u een afspraak maakt. Stuur een mail naar financien@bondvanvolkstuinders.nl voor een taxatie-aanvraag.

Leden

  • Pim Harms – Voorzitter
  • Wim Kouwenhoven
  • Ben Westmaas
  • Bernard Kruidwagen

Spreekuur

De Bouwcommissie heeft in het tuinseizoen (van 1 april tot 1 oktober) elke eerste zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur spreekuur in het clubhuis voor tuinders van De Bongerd.