Commissie Parkzaken

Onder leiding van een bestuurslid is deze commissie verantwoordelijk voor alle infrastructuur op het park.  Verlichting, camera’s, hekken, bruggen, paden; kortom alle niet privé delen van het park worden door de commissie in de gaten gehouden.

Het zal duidelijk zijn dat de commissie Algemeen Werk, Technische dienst en indien noodzakelijk de Tuingroep met elkaar in overleg zullen zijn om zaken te coördineren.

Leden

Mark Spiering – Coördinator