Kascommissie

De kascommissie heeft een controlerende functie op het gebied van de inkomsten en uitgaven van de vereniging en het werk van de penningmeester.

Leden

  • Jeroen – Voorzitter
  • Paul Tolsma – Coördinator
  • Ada Helmers
  • Diana Westmaas
  • Gerrit Jan Binkhorst
  • Anna Hoekstra