Situatie party-tenten/pagodes

Op het park is een groot aantal zogenaamde “vaste” partytenten van metaal aanwezig.

Formeel kan worden gekozen om deze als “bouwsel” te bestempelen. Bouwsels vallen in de categorie waarbij de Bond verordonneert dat de Bouwcommissie deze moet goedkeuren. Dat is niet gebeurd. Daarmee is sec genomen de tuinder in overtreding.

Partytenten (metalen frame en plastic doekbekleding) daarentegen vallen in de categorie waarbij de Bondsregel geldt dat ze drie dagen mogen staan en dan moeten worden afgebroken.
Door een aantal tuinders is een discussie ontstaan, in de stellige overtuiging dat de metalen partytenten moeten worden gezien als “partytenten”.  Echter, daarmee vallen ze in de categorie: na drie dagen afbreken. 

Het bestuur begrijpt natuurlijk dat er steeds weer nieuwe producten op de markt komen waarvoor de regels voor meerdere interpretaties vatbaar zijn.  Deze metalen bouwsels zijn daar een voorbeeld van.
Aangezien er in het verleden niet is gereageerd op deze producten, is het volgende besloten:

  • Er is een aanvraag gedaan voor een definitieve uitspraak over deze metalen partytenten bij de Bond.
  • De uitspraak zal ook voor de tuinders van Volkstuinpark De Bongerd bindend zijn en dient te worden opgevolgd.

Tot die tijd zullen de metalen “partytenten” wordt gedoogd met de volgende restricties:

  • De afmetingen mogen niet groter zijn dan 3.00 x 3.00 meter. 
  • Slechts twee zijden van het object mogen worden voorzien van gordijnen of iets dergelijks om de wind tegen te houden. Deze dienen na zonsondergang te worden verwijderd. 

Als er na afloop van het seizoen 2021 nog geen uitspraak van de Bond is over dit onderwerp, dienen in ieder geval de dakplaten van het geraamte te worden verwijderd. Er blijft dan alleen een metalen frame staan. 
Mocht er een uitspraak van de Bond komen, dan is die uitspraak bindend voor ALLE tuinders.

Als er door welke oorzaak dan ook schade (fysiek en/of financieel) wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld het wegwaaien van de metalen delen of anderszins, dan is de tuinder hier verantwoordelijk en aansprakelijk voor.
Apart verzekeren is dan ook noodzakelijk.

Het bestuur