Aanmelden

Verblijfstuinen

De inschrijflijst voor het algemeen werk ligt in de winkel. U kunt daar terecht om zelf zes data kiezen waarop u de Algemeen Werkbeurt in het komende jaar wilt uitvoeren.

LET OP! Als u niet vóór 1 maart 2024 komt om de data in te vullen, deelt het bestuur uw Algemeen werkbeurten voor het lopende jaar in!

Nutstuinen

Het rooster voor algemeen werk op de nutstuinen wordt begin 2024 opgehangen op de nutstuinen en ook hier op de website gepubliceerd.