Huisvuil en Groen afval

Zeker op de verblijfstuinen heeft u – met name tijdens het seizoen – te maken met het afvoeren van (tuin)afval. Ons tuinpark biedt onderstaande mogelijkheden aan.

LETOP: Het is op last van de gemeente vanaf 15 mei 2022 NIET meer toegestaan afval als grof vuil aan te bieden op de Kadoelenweg door de tuinders van de Bongerd. Dit is alleen voor bewoners van de Kadoelenweg. De gemeente zal hier ook op handhaven.

Perscontainer

Al uw huisvuil maar ook groen afval kan in de perscontainer bij de entree worden verwerkt. Gesloten huisvuilzakken kunt u het hele jaar door IN de perscontainer zetten (dus niet erbuiten laten staan). Daarvoor heeft u een muntje van de muntautomaat nodig (1 muntje kost € 1,-). Per muntje is er plek voor 2 à 3 vuilniszakken.

IJzer en plastic afval graag tijdens de winkeltijden aan iemand bij de stortplaats afgeven, dus niet in de perscontainer.

Verf- of olieresten of ander chemisch afval mogen ook niet in de perscontainer. Deze moet u zelf afvoeren, bijvoorbeeld gratis bij het Afvalpunt in Amsterdam Noord (Toetsenbordweg 41, 1033 MZ Amsterdam). Ze zijn zelfs zaterdags open. Ze recyclen het. Goed voor het milieu.

Groen container

Voor het afvoeren van vaak grote hoeveelheden groen afval, door bijvoorbeeld het terugsnoeien van grote heggen, is het mogelijk om voor € 30,- een groen container te huren die exclusief aan de tuinder ter beschikking staat.

Procedure:

  • Op zaterdagochtend kunt u een container in de winkel bestellen, die u direct of de week erop gedurende 1 week kunt gebruiken.
  • De bak is opgesteld in de buurt van de perscontainer en zit OP SLOT. Bij het huren van de container ontvangt u de sleutel en betaalt u een borg van € 10,- die u bij inlevering weer terug krijgt.

LET OP: er mag alleen groen afval in deze container! Dus geen restafval of andere rommel in de bakken stoppen. Wij zullen scherp letten op overtreding van deze regel.

Hakselen

Dikke takken kunnen worden gehakseld, als er capaciteit en mensen beschikbaar zijn om dit te begeleiden. Dit gebeurt in principe twee maal per jaar, in maart/april en september/oktober.

De exacte data zullen bekend gemaakt worden via nieuwsbrieven, website, de agenda en het mededelingenscherm.

Zelf afval wegbrengen naar gemeentelijk afvalpunt

Op het Gemeentelijke afvalpunt op de Toetsenbordweg 41, 1033MZ Amsterdam kunt u al uw grof- en tuinafval (géén huisvuil in vuilniszakken) gratis kwijt. Het is niet ver van ons tuinpark, makkelijk met de auto te bereiken en zes dagen, de gehele dag geopend. Wat wil je nog meer!