Opzeggen hoe werkt dat?

U kunt u tuin opzeggen door onderstaand opzegformulier te downloaden en in te vullen en deze persoonlijk in te leveren bij het bestuur op elke 1e of 3e zaterdag van de maand.

Procedure

Opzeggen

U vult het opzegformulier in en levert dit persoonlijk in bij het bestuur. De opzegdatum die u invult bepaalt vanaf wanneer wij de waardebepaling kunnen gaan uitvoeren. Vanaf die datum is de tuin klaar voor de waardebepaling en mag er niets meer aan de tuin en/of tuinhuis worden aangepast of verwijderd, behalve het regulier onderhoud. Zorg er dus voor dat u voor de opzegdatum uw tuin en/of tuinhuis in orde heeft en dat alles aan de reglementen van de Bond van Volkstuinders en het huishoudelijk reglement van de Bongerd voldoet.

Bij het inleveren van het opzegformulier geeft u ook een set sleutels van uw tuinhuis/schuur en overige zaken af aan het bestuur: deze zijn nodig omdat we voor de waardebepaling ook binnen in de schuur en tuinhuizen moeten kunnen kijken.

Belangrijk om te weten:

  • Opzeggen is altijd onherroepelijk
  • U bent verplicht eventuele gebreken aan uw schuur, kas, tuinhuis of installaties te melden bij de opzegging.

In de periode van 1 november tot 1 maart worden er geen waardebepalingen uitgevoerd i.v.m de winterstop. Dit betekent als u opzegt in januari dat de waardebepaling pas in maart zal worden uitgevoerd. Als u opzegt na 1 oktober bestaat er een kans dat u ook moet wachten tot 1 maart tot de waardebepaling kan worden uitgevoerd.

LET OP: U blijft tot de overdracht aan de nieuwe eigenaar van de tuin nog altijd verantwoordelijk voor het onderhoud en de algemeen werkbeurten.

Waardebepaling

Nadat de opzegging is gedaan gaan wij vanaf de opzegdatum de waardebepaling in plannen. Er wordt een waardebepaling van u tuin gedaan door de tuincommissie en als er een tuinhuis/schuur op de tuin aanwezig is gaat de bouwcommissie daar de waarde van bepalen. De waardebepalingen gaan aan de hand van regels van de Bond van Volkstuinders.

Als de waarde is bepaald wordt er een waardebepalingsrapport opgemaakt en die wordt naar u gemaild ter akkoord. Als u akkoord gaat kunt u dit digitaal ondertekenen of eventueel met ons een afspraak maken om het persoonlijk te komen ondertekenen. Het rapport moet binnen 14 dagen na dat u het heeft gekregen worden getekend voor akkoord. Tenzij u niet akkoord bent dan kunt u binnen 14 dagen beroep aan tekenen bij de Bond van Volkstuinders, de kosten zijn voor u eigen rekening. De Bond gaat dan een waardebepaling uitvoeren en de uitkomst daarvan is dan bindend, zowel voor u als voor de Bongerd.

Bij de waardebepaling wordt er ook gekeken of alles op de tuin voldoet aan de reglementen, bijvoorbeeld:

  • Zijn de voor- en zijheggen op de juiste hoogte gesnoeid
  • Zijn de bomen niet te hoog
  • Is er gebaggerd en is het talud begaanbaar
  • Ligt er geen rommel of afval op de tuin
  • Zijn alle bouwsels bekend bij de bouwcommissie
  • Is er niet te veel bestrating
  • etc.

Zijn er zaken die niet aan de reglementen voldoen dan moet u deze zaken eerst in orde maken voordat we verder kunnen gaan met de verkoop procedure. Deze zaken zijn onafhankelijk van de waardebepaling. De waarde zal door het in orde maken van deze zaken niet meer wijzigingen. Pas als de tuin aan de reglementen voldoet gaan we verder met het inplannen van de bezichtigingen.

Bezichtigingen

Als de waardebepaling akkoord is en de tuin voldoet aan de reglementen gaan we bezichtigingen inplannen. Daarbij nodigen we altijd de eerste 5 kandidaten uit van de wachtlijst.

Na bezichtigingen wordt geïnventariseerd welke kandidaten belangstelling hebben en als meerdere personen belangstelling hebben wordt de tuin toegewezen aan de persoon die op de hoogste plaats op de wachtlijst staat.

Zit er in de eerste ronde geen kandidaat die de tuin graag wil, dan nodigen we de volgende 5 kandidaten uit.

Bezichtigingen worden altijd ingepland op de 1e of 3e zaterdag van de maand. Bij de bezichtiging zijn altijd een bestuurslid en iemand van de bouwcommissie aanwezig om vragen te beantwoorden en toelichting te geven.

Kandidaat-koper bekend

De kandidaat-koper zal het bedrag voor de overname van de tuin overmaken naar het rekeningnummer van de Bond van Volkstuinders. Zodra het geld bij de Bond van Volkstuinders op de rekening staat zal in overleg de overdracht worden ingepland.

Het bestuur zal de kandidaat-koper en verkoper met elkaar in contact brengen zodat die afspraken kunnen maken over eventuele overname van boedel, spullen of uitleg over hoe bepaalde dingen in het tuinhuis werken. Dit gaat buiten het bestuur om.

Let op: de koper is niet verplicht om spullen over te nemen, als ze dat niet willen moet u alles verwijderen.

Overdracht

Zodra de kandidaat-koper de betaling heeft voldaan wordt de overdrachtsdatum ingepland in overleg met kandidaat-koper en verkoper.

Een dag voor de overdracht zullen de eind-meterstanden worden opgenomen (inclusief foto’s) voor water en elektra. Dit wordt gedaan door iemand van het bestuur. Deze eind-standen worden op het overdrachtsformulier ingevuld.

Bij de overdracht moeten beide partijen aanwezig zijn. Voor de overdracht moeten een aantal formulieren worden ingevuld en worden de sleutels overgedragen.

Ook worden de resterende algemeen werkbeurten overgedragen.

Na de overdracht zal de verkoper binnen 1 maand een afrekening van de Bond van Volkstuinders ontvangen.

Zowel kandidaat-koper als de verkoper zullen een digitale kopie via de e-mail ontvangen van de getekende documenten van de overdracht.

Letop: De Bongerd (het bestuur) is geen partij in de verkoop, maar faciliteert alleen de verkoop voor verkoper en koper.