Regels & Reglementen

Voor een goed functionerende vereniging zijn regels waar we ons aan moeten houden onontkoombaar. Dat schept duidelijkheid, bevordert een prettige manier van (samen)werken en voorkomt misverstanden.

Op tuinpark De Bongerd hebben we, als onderdeel van de Bond van Volkstuinders, te maken met de statuten, regels en bouwvoorschriften van de Bond van Volkstuinders.

Daarnaast heeft tuinpark De Bongerd nog aanvullende reglementen.

Gedragsregels in het kort

Onderstaande is een verkorte samenvatting van de regels zoals beschreven in de bovengenoemde documenten.

Algemeen

 1. Overnachten tussen 1 april en 1 oktober, alleen gezinsleden, andere familie en vrienden na melding en toestemming bestuur.
 2. Kandidaat-tuinders en tuinders dienen affiniteit te hebben met groen, De Bongerd is geen recreatiepark of camping
 3. De bouwsels zijn uw eigendom, de grond en grondrechten niet. U huurt slechts de grond van de BVV of tuinvereniging.
 4. Kinderspeeltuig op eigen tuin mag, maar met mate en het mag geen (geluids-) overlast aan de buren geven. Het park heeft zelf een speeltuin om te gebruiken.
 5. Het tuinpark wordt onderhouden door de tuinders zelf en tuinders zijn daarom verplicht om vrijwillig minimaal 5 werkbeurten te verrichten. Dit is het zogenaamde Algemeen werk.
 6. Huisdieren (kat, hond) buiten je tuin aan de lijn. Ontlasting opruimen. Let zelf op verontreiniging door dieren in de zandbak. Meld dit bij het bestuur.
 7. Er mag geen geluidsoverlast worden veroorzaakt. Dit geldt: onderhoudsmachines buiten de gestelde uren, hondenlawaai, muziek etc.
 8. Geen open vuur. Alleen in goed gesloten terraskachels mag hout worden gebruikt.
 9. Geen gemotoriseerd vervoer op het park, alleen fietsen en elektrische scootmobiel. Maximale snelheid 5 km/uur.
 10. Niet in andere tuinen komen zonder toestemming van de betreffende tuinder. Geldt ook voor kinderen.
 11. Regelmatig: kijk op het mededelingenbord, lees de nieuwsbrieven, bezoek de website voor informatie en mededelingen.
 12. Opblaasbare zwembaden (kinderbadjes) zijn toegestaan met een maximale doorsnede van 180cm en een maximale hoogte van 40cm (art 5.j. Tuinreglement BVV).
 13. Heggen tussen buren maximaal 2 meter hoog.
 14. Eventuele heg aan de pad-zijde mag maximaal 120 cm hoog zijn volgens artikel 3.d. van het Tuinreglement van de Bond van Volkstuinders. Sommige heggen zijn op dit ogenblik wel hoger en het is mogelijk dat deze terug moeten worden gesnoeid tot uiteindelijk 80 cm hoog. De heg meteen op 120 cm hoogte houden geeft een beter resultaat dan bij het later inkorten.

Tuin en Tuinieren

 1. Vuilafvoer: deels groenstort, deels hakselen, deels minipers, rest zelf afvoeren naar b.v. gemeentelijk afvalpunt.
 2. Nadruk ligt op tuinieren. Maximale tuinverharding (tegels of anderszins) is 30% van de tuinoppervlakte. Is het meer dan dient dit te worden teruggebracht bij verkoop van de tuin.
 3. Geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken.
 4. De tuin is deel van een openbaar park, indirect gesubsidieerd, dus zicht op uw tuin (vandaar de heghoogte aan padzijde) is verplicht en de tuin moet er verzorgd uitzien.
 5. Uw tuin niet gebruiken als opslagplaats
 6. Het talud (slootkant) hoort ook bij uw tuin, dus moet ook onderhouden worden. Geen onkruid of opslag.
 7. De 60cm strook aan de padzijde onkruidvrij houden en beplanten.
 8. Een boom planten: deze mag geen zonlicht ofuitzicht voor andere tuinders beperken. Houd er rekening mee dat de boom groeit en aan dezelfde voorwaarden moet blijven voldoen.

Reglementen