Tuinschouw

Het voortbestaan van (een deel van) de Amsterdamse volkstuincomplexen stond vorig jaar ter discussie; daarover is tussen de gemeente (eigenaar van de grond), de Bond en de belanghebbende tuincomplexen veelvuldig en indringend overleg geweest, dat heeft geresulteerd in het rapport “Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid”, dat de gemeente in oktober 2020 heeft gepubliceerd. De samenvatting van het rapport begint met de tekst: “Het gemeentebestuur kiest voor behoud van alle Amsterdamse volkstuinparken, gekoppeld aan vernieuwing naar meer openbaarheid, betere toegankelijkheid en meer bruikbaarheid voor meer Amsterdammers”.

Het is dus belangrijk dat De Bongerd een meer openbare functie krijgt en het complex er goed uitziet. Daarom worden zo’n vier maal per tuinseizoen tuincontroles gehouden. Dan gaan de leden van de Tuincontrole-commissie het park rond om te kijken of de regels worden nageleefd. Naast de vastgelegde controles zal de Tuincontrole-commissie ook af en toe onaangekondigd controleren. Uiteindelijk doel van de tuincontrole is dat het park er goed onderhouden uitziet, conform de afspraken met de Bond van Volkstuinders. 

Tijdens de tuincontroles wordt gekeken naar uw tuin en wordt rekening gehouden met de smaak van de tuinder en de manier van tuinieren. Er wordt gekeken of de tuin is onderhouden, er niet te veel rommel op de tuin ligt en of het pad en een strook van 60 cm langs uw tuin vrij is van onkruid en uw heg niet te hoog is.

Eén maal per jaar kijken we ook of de sloot bij de tuin goed doorstroomt (baggercontrole).

Soms maken we onaangekondigd een wandeling over ons park. Het is namelijk niet de bedoeling dat de tuinder als een robot aan de slag gaat om de tuin op orde te maken omdat wij er iets van zeggen. Daarom herinneren we u eraan dat toen u graag een tuin wilde en het contract met de bond van volkstuinders ondertekende, u met al deze regels akkoord bent gegaan.

We gaan er dus vanuit dat u graag tuiniert. We proberen tijdens de schouw u met name te wijzen op een aantal verbeterpunten. Als tijdens de controle iets opvalt aan uw tuin, dan krijgt u daar bericht van. Het is echt niet zo dat u gelijk een boete krijgt als iets niet helemaal in orde is of als u een keertje achter loopt. 

Wanneer elke tuinder een goed contact heeft met zijn buren, dan kunnen we elkaar informeren en helpen zoals al vaak gebeurt. Bijvoorbeeld wanneer een tuinder ziek is en dat meldt, dan komen vaak mede-tuinders helpen om het Algemeen werk te doen of de tuin op orde te krijgen i.v.m. de tuinschouw.