Boetes

Boetes bij niet-verrichte activiteiten

Het boetesysteem gaat uit van een boete per NIET-VERRICHTE activiteit. Dat betekent dat boetes direct ZONDER WAARSCHUWING worden gegeven. U wordt daar per e-mail/brief van op de hoogte gesteld. De boete bedraagt € 10,- per “overtreding”. 

Indien u niet in staat bent deze werkzaamheden te verrichten (door ziekte of vakantie), is het AAN U om dit schriftelijk (in de brievenbus aan het mededelingenbord) of per e-mail aan bestuur@volkstuinparkdebongerd.nl te laten weten. Indien dit niet het geval is, zal de boete onherroepelijk worden gefactureerd. De facturering geschiedt ieder kwartaal.

Mochten er onterechte boetes worden uitgedeeld dan is er altijd de mogelijkheid een afspraak te maken met de Tuincommissie op een zaterdagochtend. Let er wel op dat boetes meerdere malen kunnen worden uitgedeeld, indien werkzaamheden niet worden opgevolgd.

In de check-list vindt u de werkzaamheden die u dient te verrichten. Specifieke schoonmaakacties (b.v. sloten baggeren) zullen in onze Nieuwsbrieven, website en op het mededelingenbord bij de entree worden aangegeven.