Checklist

Pad en grasstrook (indien aanwezig)

 • Strook van 60 cm onderhouden: geen onkruid en liefst laag beplanten
 • Grindpad vrij van onkruid houden tot halverwege het pad.

Heggen (aan pad en bij afscheidingen)

 • Heg onderhouden in hoogte/breedte en onkruid eronder verwijderen. Heg aan de pad-zijde mag maximaal 80 cm hoog zijn volgens artikel 3.d. van het Tuinreglement van de Bond van Volkstuinders. Heg tussen de tuinen maximaal 2 meter hoog. (zie ook punt 13 en 14 van Gedragsregels De Bongerd in het kort).

Algemeen tuinonderhoud

 • Geen afval of materiaal opslaan op of rond de tuin
 • Tuinonderhoud verrichten

Sloot en slootkanten

 • ‘Flap’ (slijmerige waterplanten) in de sloot verwijderen
 • Verwijderen van waterplanten tot 30cm uit de slootkant
 • Riet helemaal verwijderen
 • Slootkant(en) beloopbaar maken/houden
 • Beplanting op de slootkant(en) onderhouden/maaien

Baggeren

 • Voldoende baggeren van de sloten. Baggeren is goed als je de harde bodem voelt (zie tekening hieronder.
Baggeren

Voor elk bovenstaand punt kan een boete van € 5,- worden gegeven als het werk niet of niet goed wordt verricht.