Checklist

Pad en grasstrook (indien aanwezig)

 • Strook van 60 cm onderhouden: geen onkruid en liefst laag beplanten
 • Grindpad vrij van onkruid houden tot halverwege het pad.

Heggen (aan pad en bij afscheidingen)

 • Heg onderhouden in hoogte/breedte en onkruid eronder verwijderen. Heg aan de pad-zijde mag maximaal 80 cm hoog zijn volgens artikel 3.d. van het Tuinreglement van de Bond van Volkstuinders. Heg tussen de tuinen maximaal 2 meter hoog. (zie ook punt 13 en 14 van Gedragsregels De Bongerd in het kort).

Algemeen tuinonderhoud

 • Geen afval of materiaal opslaan op of rond de tuin
 • Tuinonderhoud verrichten

Sloot en slootkanten

 • ‘Flap’ (slijmerige waterplanten) in de sloot verwijderen
 • Verwijderen van waterplanten tot 30cm uit de slootkant
 • Riet helemaal verwijderen
 • Slootkant(en) beloopbaar maken/houden
 • Beplanting op de slootkant(en) onderhouden/maaien

Baggeren

 • Voldoende baggeren van de sloten. Baggeren is goed als je de harde bodem voelt (zie tekening hieronder. Meer informatie over baggeren is hier te vinden.
Baggeren

Voor elk bovenstaand punt kan een boete van € 10,- worden gegeven als het werk niet of niet goed wordt verricht.