Natuurlijk tuinieren

De werkgroep Natuurlijk Tuinieren probeert een ecologisch groenbeheer te stimuleren. Hiertoe wordt een omslag gemaakt van de traditionele manier van groenbeheer naar de ecologische. Na een paar jaar een voorbeeldfunctie te hebben vervuld op een deel
van het complex, helpt de werkgroep nu bij het vanzelfsprekend overgaan op een steeds natuurlijker beheer op het gehele complex.

Basis begrippen

  • Spontane ontwikkeling flora en fauna
  • Vergroten soorten samenstelling binnen de milieufactoren
  • Gefaseerd maaibeheer
  • Afwisselende begroeiïng
  • Met de natuur meewerken en niet er tegen in

Groenaanpak

In het ‘Groen Toekomstplan heeft de Tuingroep het natuurlijk tuinieren tot in detail vastgelegd. Zij heeft daarin nauw samengewerkt met experts op dit gebied. Het ‘Groen Toekomstplan‘ zal leidend zijn voor de ontwikkelingen op het gebied van natuurlijk tuinieren op De Bongerd.

De Tuingroep heeft hierbij een belangrijke rol en ontwikkelt tal van intiatieven, uiteraard met een luisterend oor voor de ideeën en zienswijzen van de overige tuinders van het park.

Om een idee te geven van natuurlijk tuinieren op volkstuinpark de Bongerd zie de foto’s op Bongerdje natuurtuin.

Maaiplan

Een belangrijk onderdeel van het ‘Groen Toekomstplan‘ is het Maaiplan, waarin per sectie van het park wordt aangegeven hoe er gemaaid gaat worden, met als doel meer variatie aan te brengen in de diverse groenstroken en -gebieden. Met als uitgangspunt de gewenste overgang naar natuurlijk tuinieren volgens de richtlijnen van de Bond.

Bij het Algemeen werk zal hier rekening mee gehouden moeten worden. Voor de voorvrouwen en voormannen is kennis van het Maaiplan een vereiste, maar ook voor de uitvoerders/tuinders is het prettig om van de details van het Maaiplan op de hoogte te zijn.

Bekijk de details van het maaiplan op de onderstaande afbeeldingen:

Tuinen totaal overzicht maaiplan
Tuinen totaal overzicht

Plattegrond met tuinnamen:

Plattegrond de Bongerd