Keurmerk Samen Natuurlijk Tuinieren

Bij het 100-jarig bestaan in 2024 hoopt De Bongerd het nieuwe AVVN Keurmerk Samen Natuurlijk Tuinieren te behalen. Het gaat bij het Keurmerk om drie onderdelen:

  1. Het ecologisch beheer van het algemeen groen
  2. Hoe werken we Samen op De Bongerd en hoe stellen we De Bongerd open voor buurtbewoners
  3. Duurzaamheid en milieu.

Voor elk onderdeel hebben we opgeschreven wat we dit en volgend jaar gaan doen. We hebben die documenten ‘Handboeken’ genoemd. Er is een Handboek Algemeen Werk, een handboek Samen en een handboek Duurzaamheid & Milieu.

Een samenvatting van de handboeken zie je op Werkgroep Keurmerk

De Handboeken vind je hier:

Als je op de één of andere manier wilt helpen om het keurmerk te behalen, laat het ons weten via werkgroep-ecologisch-beheer@volkstuinparkdebongerd.nl

Ook opmerkingen, vragen of aanvullingen zijn van harte welkom op dit emailadres.

Wil je liever iemand spreken: op zaterdagochtend is er bijna altijd iemand van de werkgroep ecologisch beheer aanwezig bij het Algemeen Werk.