Geschiedenis

De Bongerd kent letterlijk een bewogen geschiedenis!

In de eerste wereldoorlog werd duidelijk dat de voedselvoorziening in Nederland problematisch kon worden. Zo ook in Amsterdam en al snel ontstonden de eerste gemeentelijke volkstuinen en vormden zich groepen voor de behartiging van de belangen van tuinders. In 1917 was de oprichting van de Bond van Volkstuinders een feit. In de jaren die volgden werd de noodzaak van voedselvoorziening steeds minder en kregen de volkstuinen een meer recreatief karakter.

Volkstuinvereniging De Bongerd is opgericht in 1924 en was gevestigd op de plek waar nu de Coentunnel ligt. Tijdens de watersnoodramp in Tuindorp Oostzaan in 1960 kwam ook De Bongerd onder water te staan en de aanleg van de Coentunnel maakte verplaatsing naar de Werktuigstraat noodzakelijk. Ruim 20 jaar geleden was het weer raak: een nieuwe woonwijk werd gepland en gerealiseerd na het verkassen van De Bongerd naar de huidige locatie.