Inschrijven tuinpark De Bongerd

De belangstelling voor een volkstuin is het afgelopen jaar enorm toegenomen. Dat geldt voor alle Amsterdamse volkstuincomplexen, dus ook voor De Bongerd.

In 2023 kunt u zich nog inschrijven op de eerste zaterdag van september.

Vanaf 1 oktober 2023 voeren we een inschrijfstop in voor verblijfstuinen ivm de lengte van de wachtlijst. Met een gemiddelde verkoop van 4 verblijfstuinen per jaar en een wachtlijst van meer dan 100 personen is de wachttijd van een tuin momenteel voor nieuwe aanmeldingen meer dan 20 jaar.

Voor een nutstuin (moestuin) kunt u zich vanaf 2024 kunt u zich alleen nog inschrijven op de eerste zaterdag in april of de eerste zaterdag in oktober.

U kunt zich dan melden in de bestuurskamer (boven de kantine van het complex). Het bestuur is daar van 10:30 tot 11:30 aanwezig. Het inschrijven bij Tuinpark de Bongerd kost éénmalig €40,- te pinnen bij inschrijving. De inschrijving is pas definitief als de inschrijfkosten zijn betaald.

Wat moet u meenemen bij het inschrijven?

  • Lidnummer van de Bond van Volkstuinders (bewijs dat u daar bent ingeschreven)
  • Geldig paspoort, rijbewijs of legitimatiebewijs (ter controle)

Bij inschrijving hoeft u niet te wonen in Amsterdam maar zodra u aan de beurt bent en een tuin kunt kopen mag dat alleen als u woont in een van de volgende gemeenten: Amsterdam, Landsmeer, Almere of Ouder-Amstel. U moet bij toewijzing van een tuin dan ook altijd een recent (max 1 maand oud) uittreksel van het gemeentelijk bevolkingsregister overleggen.

Voorwaarde is wel dat u tenminste 18 jaar bent , dat u staat ingeschreven als aspirant bij de Bond van Volkstuinders.

Wij wijzen u er wel op dat de wachtlijst enorm is, met een lange wachttijd voor het verkrijgen van een tuin als resultaat. Derhalve wijzen wij u op de mogelijkheid om u in te schrijven op een van de andere volkstuinparken.

Wachtlijst

De Bongerd heeft nutstuinen (moestuinen) en verblijfstuinen (met huisje). Als u op de wachtlijst staat en er komt een tuin vrij wordt er door ons contact met u opgenomen.

Let op: In de maand december ontvangt u van ons een bericht met de vraag of u nog steeds op de wachtlijst wilt blijven staan. Als u op dit bericht niet reageert wordt u automatisch per 1 februari van de wachtlijst verwijderd. Controleer ook altijd uw spamfolder, soms komen onze emails in de spamfolder terecht.

Toewijzing tuin

Bezichtigingen

Zodra er een tuin in de verkoop komt zullen er per tuin de eerste 5 aspirant-tuinders van de wachtlijst worden uitgenodigd voor een bezichtiging. De uitnodiging wordt altijd via e-mail gedaan, dus hou u e-mailbox in de gaten en check ook regelmatig u spamfolder.

We zullen bij het uitnodigen van de bezichtingen checken op het woonplaatsbeginsel, dus let op dat uw gegevens waarmee u bij de Bond van Volkstuinders staat geregistreerd altijd up to date zijn.

Bezichtigingen zullen altijd plaatsvinden op de 1e of 3e zaterdag van de maand tussen 09:30 en 11:30. Hierbij zullen altijd een bestuurslid en iemand van de bouwcommissie aanwezig zijn voor vragen en toelichting.

Bij de bezichtiging ligt het waardebepalingsrapport ter inzage zodat u kunt zien hoe deze tot stand is gekomen. Eventuele gemelde en bekende gebreken zijn hier ook vermeldt.

Na de bezichtiging zal gevraagd worden om aan te geven of u belangstelling heeft voor de tuin. Dit kunt u per e-mail kenbaar maken voor 12:00 de dinsdag na de bezichtiging. Als meerdere personen belangstelling hebben voor de tuin wordt de tuin toegewezen aan de persoon die op de hoogste plaats op de wachtlijst staat.

Overdracht

Zodra u heeft gehoord dat de tuin aan u is toegewezen ontvangt bericht hoe u het geldbedrag voor de overname van de tuin moet overmaken naar het rekeningnummer van de Bond van Volkstuinders. Zodra de betaling is voldaan wordt de overdracht van de tuin ingepland in overleg met u en de verkoper. Ook brengt het bestuur u in contact met de verkoper om eventueel afspraken te maken over spullen die overgenomen kunnen worden of voor extra uitleg. U bent niet verplicht spullen over te nemen. Als u ze niet wilt overnemen moet de verkoper ze verwijderen voor de datum van overdracht.

Voor de datum van overdracht ontvangt u een aantal documenten ter controle die op de dag van overdracht zullen worden getekend.

Een dag voor de overdracht neemt het bestuur de eind meterstanden op (water en elektra) indien het een verblijfstuin betreft. Ook zullen hiervan foto’s worden gemaakt. Deze zullen worden vermeldt op het overdrachtsformulier.

Bij de overdracht neemt u u paspoort, uittreksel van het bevolkingsregister (niet ouder dan 1 maand) mee. Die worden gecontroleerd. Zowel verkoper als koper moeten bij de overdracht aanwezig zijn. Wilt u ook uw partner registreren dan moet u een bewijs mee nemen waarop duidelijk is dat u langdurig een gezamenlijk huishouden voert (trouwboekje, bewijs van inschrijving op hetzelfde adres).

Na het tekenen van de documenten en de overdracht van de sleutels is de tuin van u. Vanaf dat moment bent u verantwoordelijk voor het onderhoud en voor het invullen van de eventueel resterende Algemeen werk beurten.

Binnen 1 maand na de overdracht zal de Bond van Volkstuinders de overname-som aan de verkoper overmaken, onder verrekening van de openstaande kosten van de vertrekkende tuinder.

Inschrijven bij de Bond van Volkstuinders

Ga naar het inschrijfformulier van de Bond van Volkstuinders.

Na invulling van dit formulier en betaling van de verschuldigde contributie ontvangt u na een paar dagen een bewijs van inschrijving via de mail. Met het bewijs van inschrijving, waar het lidmaatschapsnummer op staat, kunt u zich vervolgens aanmelden bij een of meer tuinparken waar u op de wachtlijst geplaatst wilt worden. Hiervoor kunnen  administratiekosten worden gevraagd.

U moet zich bij elk tuinpark persoonlijk aanmelden. Dat kan uitsluitend op een (periodieke) bijeenkomst van het bestuur, een bestuurszitting genaamd. Op deze bijeenkomst krijgt u ook informatie over alle rechten en plichten die horen bij het hebben van een volkstuin.

Kijk op de website www.bondvanvolkstuinders.nl voor meer informatie en een
overzicht van alle volkstuincomplexen in Amsterdam.

Vragen

Mocht u vragen hebben dan kunt u een mail sturen aan bestuur@volkstuinparkdebongerd.nl.