Inschrijven

De belangstelling voor een volkstuin is het afgelopen jaar enorm toegenomen. Dat geldt voor alle Amsterdamse volkstuincomplexen, dus ook voor De Bongerd. De afgelopen periode hebben wij de inschrijving moeten staken i.v.m de corona crisis.

Vanaf 1 juli 2021 is het weer mogelijk u op ons park te laten inschrijven. Dat kan vanaf dan iedere 1ste zaterdag van de maand. Voorwaarde is wel dat u tenminste 18 jaar bent , dat u staat ingeschreven als aspirant bij de Bond van Volkstuiners én dat u woont in een van de volgende gemeenten: Amsterdam, Landsmeer, Almere of Ouder-Amstel. U moet een recent uitreksel van het gemeentelijk bevolkingsregister overleggen bij inschrijving.

Wij wijzen u er wel op dat de wachtlijst enorm is toegenomen, met een lange wachttijd voor het verkrijgen van een tuin als resultaat. Derhalve wijzen wij u op de mogelijkheid om u in te schrijven op een van de andere volkstuinparken.

Ga naar het inschrijfformulier van de Bond van Volkstuinders.

Na invulling van dit formulier en betaling van de verschuldigde contributie ontvangt u na een paar dagen een bewijs van inschrijving via de mail. Met het bewijs van inschrijving, waar het lidmaatschapsnummer op staat, kunt u zich vervolgens aanmelden bij een of meer tuinparken waar u op de wachtlijst geplaatst wilt worden. Hiervoor kunnen  administratiekosten worden gevraagd.

U moet zich bij elk tuinpark persoonlijk aanmelden. Dat kan uitsluitend op een (periodieke) bijeenkomst van het bestuur, een bestuurszitting genaamd. Op deze bijeenkomst krijgt u ook informatie over alle rechten en plichten die horen bij het hebben van een volkstuin.

Kijk op de website www.bondvanvolkstuinders.nl voor meer informatie en een
overzicht van alle volkstuincomplexen in Amsterdam.

Wachtlijst

De Bongerd heeft nuts-tuinen en verblijfstuinen (met huisje): als u op de wachtlijst staat en er komt een tuin vrij wordt er door ons contact met u opgenomen.

Let op: In de maand december ontvangt u van ons een bericht met de vraag of u nog steeds op de wachtlijst wilt blijven staan. Als u op dit bericht niet reageert wordt u automatisch per 1 februari van de wachtlijst verwijderd.

Vragen

Mocht u vragen hebben dan kunt u een mail sturen aan bestuur@volkstuinparkdebongerd.nl.