Inschrijven

Helaas is inschrijven nu niet mogelijk. Zelfs de wachtlijst is overvol.

De belangstelling voor een volkstuin is het afgelopen jaar enorm toegenomen. Dat geldt voor alle Amsterdamse volkstuincomplexen. Zo ook voor De Bongerd. Zelfs zo veel dat onze wachtlijst al overloopt en we moeten besluiten voorlopig geen nieuwe kandidaten aan de wachtlijst toe te voegen om geen valse verwachtingen te wekken.

Wellicht zijn er bij andere tuinparken nog wel mogelijkheden om u in te schrijven, als u tenminste 18 jaar bent en een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft.

U moet dan wel ingeschreven staan als aspirant van de Bond van Volkstuinders.

Ga naar het inschrijfformulier van de Bond van Volkstuinders.

Na invulling van dit formulier en betaling van de verschuldigde contributie ontvangt u na een paar dagen een bewijs van inschrijving via de mail. Met het bewijs van inschrijving, waar het lidmaatschapsnummer op staat, kunt u zich vervolgens aanmelden bij een of meer tuinparken waar u op de wachtlijst geplaatst wilt worden. Hiervoor kunnen  administratiekosten worden gevraagd.

U moet zich bij elk tuinpark persoonlijk aanmelden. Dat kan uitsluitend op een (periodieke) bijeenkomst van het bestuur, een bestuurszitting genaamd. Op deze bijeenkomst krijgt u ook informatie over alle rechten en plichten die horen bij het hebben van een volkstuin.

Kijk op de website www.bondvanvolkstuinders.nl voor meer informatie en een
overzicht van alle volkstuincomplexen in Amsterdam.

Wachtlijst

De Bongerd heeft nuts-tuinen en verblijfstuinen (met huisje): als u op de wachtlijst staat en er komt een tuin vrij wordt er door ons contact met u opgenomen.

Let op: In de maand december ontvangt u van ons een bericht met de vraag of u nog steeds op de wachtlijst wilt blijven staan. Als u op dit bericht niet reageert wordt u automatisch per 1 februari van de wachtlijst verwijderd.

Vragen

Mocht u vragen hebben dan kunt u een mail sturen aan bestuur@volkstuinparkdebongerd.nl.