Inschrijven

De belangstelling voor een volkstuin is het afgelopen jaar enorm toegenomen. Dat geldt voor alle Amsterdamse volkstuincomplexen, dus ook voor De Bongerd.

Tijdens het tuinseizoen (van 1 april tot 1 oktober) kunt u zich elke 1ste zaterdag op ons park inschrijven. U kunt zich dan melden in de bestuurskamer (boven de kantine van het complex). Het bestuur is daar van 10:00 tot 12:00 aanwezig. Het inschrijven bij Tuinpark de Bongerd kost éénmalig €20,- het liefst contant bij inschrijving te betalen. De inschrijving is pas definitief als de inschrijfkosten zijn betaald.

Voorwaarde is wel dat u tenminste 18 jaar bent , dat u staat ingeschreven als aspirant bij de Bond van Volkstuiners én dat u woont in een van de volgende gemeenten: Amsterdam, Landsmeer, Almere of Ouder-Amstel. U moet een recent uitreksel van het gemeentelijk bevolkingsregister overleggen bij inschrijving.

Wij wijzen u er wel op dat de wachtlijst enorm is, met een lange wachttijd voor het verkrijgen van een tuin als resultaat. Derhalve wijzen wij u op de mogelijkheid om u in te schrijven op een van de andere volkstuinparken.

Ga naar het inschrijfformulier van de Bond van Volkstuinders.

Na invulling van dit formulier en betaling van de verschuldigde contributie ontvangt u na een paar dagen een bewijs van inschrijving via de mail. Met het bewijs van inschrijving, waar het lidmaatschapsnummer op staat, kunt u zich vervolgens aanmelden bij een of meer tuinparken waar u op de wachtlijst geplaatst wilt worden. Hiervoor kunnen  administratiekosten worden gevraagd.

U moet zich bij elk tuinpark persoonlijk aanmelden. Dat kan uitsluitend op een (periodieke) bijeenkomst van het bestuur, een bestuurszitting genaamd. Op deze bijeenkomst krijgt u ook informatie over alle rechten en plichten die horen bij het hebben van een volkstuin.

Op Volkstuinpark de Bongerd kunt u zich gedurende het tuinseizoen (van 1 april tot 1 oktober) op de 1ste zaterdag van de maand inschrijven in de bestuurskamer boven de kantine van het complex. Het bestuur is dan aanwezig van 10:00 – 12:00.

Kijk op de website www.bondvanvolkstuinders.nl voor meer informatie en een
overzicht van alle volkstuincomplexen in Amsterdam.

Wachtlijst

De Bongerd heeft nuts-tuinen en verblijfstuinen (met huisje): als u op de wachtlijst staat en er komt een tuin vrij wordt er door ons contact met u opgenomen.

Let op: In de maand december ontvangt u van ons een bericht met de vraag of u nog steeds op de wachtlijst wilt blijven staan. Als u op dit bericht niet reageert wordt u automatisch per 1 februari van de wachtlijst verwijderd.

Vragen

Mocht u vragen hebben dan kunt u een mail sturen aan bestuur@volkstuinparkdebongerd.nl.