Bond & Besturenoverleg 25 maart 2021

Het is alweer een tijdje geleden dat u informatie kreeg van uw bestuur over de diverse lopende zaken met de gemeente en de Bond van Volkstuinders.

Wij hebben regelmatig overleg met het nieuwe Bondsbestuur, dat zich met veel verve op haar nieuwe taak heeft gestort.Een van die initiatieven is het maandelijks overleg met de tuinbesturen, waarbij allerlei onderwerpen op de agenda staan.

Over de belangrijkste onderwerpen gaat deze informatie uit dit zogeheten besturenoverleg, het laatst gehouden op 25 maart j.l.

  • Er is overleg geweest met de gemeente over de Uitvoeringsstrategie: het document waarin onzalige ideeën waren geschreven over een exorbitante huurverhoging,  20% openbare tuinen, opdelen van bestaande tuinen in kleinere, etc.
  • Het lijkt er zeer sterk op dat deze onzalige ideeën voor een belangrijk deel van tafel zijn. Volgens de gemeentelijke projectleider en begeleider van het proces Martien Kuitenbrouwer staat de toegankelijkheid van de parken (dus niet het openbaar zijn) vooraan op de lijst van wensen. De 20% openbaarheid is bedacht van achter de tekentafel en is volgens informatie nu van tafel.
  • Maatwerk per tuinpark en behoud eigen karakter is leidend; keuzemenu voor elk tuinpark (welke initiatieven wil het tuinpark zelf). Daartoe wordt een vragenlijst naar de tuinparken verzonden over wat al is gerealiseerd en wat elk tuinpark verder gaat doen.
  • Tuinders blijven verantwoordelijk voor het beheer
  • Van belang zijn mogelijke investeringen (bijvoorbeeld: toiletgebouw).
  • Verhuur van het clubhuis wordt verruimd; huurcontracten met de gemeente eventueel.
  • Fietspad door het park is no go.
  • Huurprijs € 2,25 is van tafel; er komt een andere rekenmethode na 1 april. In ieder geval geen inkomensafhankelijke huur.

Eind april verschijnt een ‘afsprakenbrief’ voor de tuinparken. Van belang zal zijn dat we duidelijk maken hoe we ons verhouden tot de buurt en omgeving en hoe wij hen bij ons tuinpark betrekken. Hierover hebben wij reeds een rapport geschreven dat is gebruikt als verweer op de Uitvoeringsstrategie van mei 2020.Hierin beschrijven wij het natuurlijk tuinieren en de initiatieven die er zijn en worden genomen om de toegankelijkheid van het park te vergroten. De nadruk ligt hierbij op ecologische middelen en natuurlijke producten.

Ledenvergadering

Elk tuinpark is bezig om te kijken hoe een ledenvergadering te organiseren. De bond biedt aan om zoom faciliteiten (vergaderen via de computer) te realiseren, inclusief ondersteuning voor de tuinparken.

Wellicht dat wij met een dergelijk idee bij u in de lucht komen.