Eendenkorven

Geen wilgentenen-kunst maar korven in het water

Eendenkorf vijver
Korven in de vijver.

Afgelopen maand hebben we 3 eendenkorven geplaatst; twee in de grote vijver en een in de sloot bij de ingang van het park.  Januari en februari zijn de maanden om ze te plaatsen. 

De eendenkorven zijn een ideale schuil- en broedmogelijkheid voor eenden. Tijdens het broedseizoen in het voorjaar worden ze graag in gebruik genomen maar dan moeten ze wel stevig in het water staan, gestut door wilgenhout. Belangrijk is dat de stokken stevig in de bodem worden gedrukt.

Een korf gevuld met een laagje oud hooi geeft eenden een prima nestgelegenheid. De eendenkorven staan op een rustige plaats ongeveer 50-80 cm boven het water op vier kruislings geplaatste wilgenstokken.  Daardoor valt een groot deel van de predatie weg van landroofdieren – zoals vossen, marters en katten.

Korf bij de ingang
Korf bij de ingang.

We halen ze begin juli – na het broedseizoen – weer binnen zodat de korf langer mee gaat. Vooral wilde eend en parkeend maken gebruik van de korven. Ook is het mogelijk dat er een waterhoen, holenduif of steenuil in uw broedkorf komt. 

Bovendien is het een mooi gezicht wanneer je richting de Noordvis kijkt. Vooral nu de Vis volledig leeg gemaaid is, steken de korven mooi af en weerspiegelen de handgevlochten wilgentenen manden prachtig in het water. 

Namens de tuingroep, Rita – Meta