Nieuwsbrieven 2021

We streven er naar om maandelijks een nieuwbrief te laten verschijnen met nieuws over tal van onderwerpen die met De Bongerd te maken hebben of met onderwerpen die interessant zijn voor tuinliefhebbers.

Deze nieuwsbrieven worden digitaal verzonden aan alle leden, maar niet-leden kunnen zich ook opgeven door een email te sturen naar bestuur@volkstuinparkdebongerd.nl.

Hier kunt u de nieuwsbrieven lezen of downloaden.

Bond & Besturenoverleg 25 maart 2021

Het is alweer een tijdje geleden dat u informatie kreeg van uw bestuur over de diverse lopende zaken met de gemeente en de Bond van Volkstuinders.

Wij hebben regelmatig overleg met het nieuwe Bondsbestuur, dat zich met veel verve op haar nieuwe taak heeft gestort.Een van die initiatieven is het maandelijks overleg met de tuinbesturen, waarbij allerlei onderwerpen op de agenda staan.

Over de belangrijkste onderwerpen gaat deze informatie uit dit zogeheten besturenoverleg, het laatst gehouden op 25 maart j.l.

 • Er is overleg geweest met de gemeente over de Uitvoeringsstrategie: het document waarin onzalige ideeën waren geschreven over een exorbitante huurverhoging,  20% openbare tuinen, opdelen van bestaande tuinen in kleinere, etc.
 • Het lijkt er zeer sterk op dat deze onzalige ideeën voor een belangrijk deel van tafel zijn. Volgens de gemeentelijke projectleider en begeleider van het proces Martien Kuitenbrouwer staat de toegankelijkheid van de parken (dus niet het openbaar zijn) vooraan op de lijst van wensen. De 20% openbaarheid is bedacht van achter de tekentafel en is volgens informatie nu van tafel.
 • Maatwerk per tuinpark en behoud eigen karakter is leidend; keuzemenu voor elk tuinpark (welke initiatieven wil het tuinpark zelf). Daartoe wordt een vragenlijst naar de tuinparken verzonden over wat al is gerealiseerd en wat elk tuinpark verder gaat doen.
 • Tuinders blijven verantwoordelijk voor het beheer
 • Van belang zijn mogelijke investeringen (bijvoorbeeld: toiletgebouw).
 • Verhuur van het clubhuis wordt verruimd; huurcontracten met de gemeente eventueel.
 • Fietspad door het park is no go.
 • Huurprijs € 2,25 is van tafel; er komt een andere rekenmethode na 1 april. In ieder geval geen inkomensafhankelijke huur.

Eind april verschijnt een ‘afsprakenbrief’ voor de tuinparken. Van belang zal zijn dat we duidelijk maken hoe we ons verhouden tot de buurt en omgeving en hoe wij hen bij ons tuinpark betrekken. Hierover hebben wij reeds een rapport geschreven dat is gebruikt als verweer op de Uitvoeringsstrategie van mei 2020.Hierin beschrijven wij het natuurlijk tuinieren en de initiatieven die er zijn en worden genomen om de toegankelijkheid van het park te vergroten. De nadruk ligt hierbij op ecologische middelen en natuurlijke producten.

Ledenvergadering

Elk tuinpark is bezig om te kijken hoe een ledenvergadering te organiseren. De bond biedt aan om zoom faciliteiten (vergaderen via de computer) te realiseren, inclusief ondersteuning voor de tuinparken.

Wellicht dat wij met een dergelijk idee bij u in de lucht komen.

Eendenkorven

Geen wilgentenen-kunst maar korven in het water

Eendenkorf vijver
Korven in de vijver.

Afgelopen maand hebben we 3 eendenkorven geplaatst; twee in de grote vijver en een in de sloot bij de ingang van het park.  Januari en februari zijn de maanden om ze te plaatsen. 

De eendenkorven zijn een ideale schuil- en broedmogelijkheid voor eenden. Tijdens het broedseizoen in het voorjaar worden ze graag in gebruik genomen maar dan moeten ze wel stevig in het water staan, gestut door wilgenhout. Belangrijk is dat de stokken stevig in de bodem worden gedrukt.

Een korf gevuld met een laagje oud hooi geeft eenden een prima nestgelegenheid. De eendenkorven staan op een rustige plaats ongeveer 50-80 cm boven het water op vier kruislings geplaatste wilgenstokken.  Daardoor valt een groot deel van de predatie weg van landroofdieren – zoals vossen, marters en katten.

Korf bij de ingang
Korf bij de ingang.

We halen ze begin juli – na het broedseizoen – weer binnen zodat de korf langer mee gaat. Vooral wilde eend en parkeend maken gebruik van de korven. Ook is het mogelijk dat er een waterhoen, holenduif of steenuil in uw broedkorf komt. 

Bovendien is het een mooi gezicht wanneer je richting de Noordvis kijkt. Vooral nu de Vis volledig leeg gemaaid is, steken de korven mooi af en weerspiegelen de handgevlochten wilgentenen manden prachtig in het water. 

Namens de tuingroep, Rita – Meta

Situatie party-tenten/pagodes

Op het park is een groot aantal zogenaamde “vaste” partytenten van metaal aanwezig.

Formeel kan worden gekozen om deze als “bouwsel” te bestempelen. Bouwsels vallen in de categorie waarbij de Bond verordonneert dat de Bouwcommissie deze moet goedkeuren. Dat is niet gebeurd. Daarmee is sec genomen de tuinder in overtreding.

Partytenten (metalen frame en plastic doekbekleding) daarentegen vallen in de categorie waarbij de Bondsregel geldt dat ze drie dagen mogen staan en dan moeten worden afgebroken.
Door een aantal tuinders is een discussie ontstaan, in de stellige overtuiging dat de metalen partytenten moeten worden gezien als “partytenten”.  Echter, daarmee vallen ze in de categorie: na drie dagen afbreken. 

Het bestuur begrijpt natuurlijk dat er steeds weer nieuwe producten op de markt komen waarvoor de regels voor meerdere interpretaties vatbaar zijn.  Deze metalen bouwsels zijn daar een voorbeeld van.
Aangezien er in het verleden niet is gereageerd op deze producten, is het volgende besloten:

 • Er is een aanvraag gedaan voor een definitieve uitspraak over deze metalen partytenten bij de Bond.
 • De uitspraak zal ook voor de tuinders van Volkstuinpark De Bongerd bindend zijn en dient te worden opgevolgd.

Tot die tijd zullen de metalen “partytenten” wordt gedoogd met de volgende restricties:

 • De afmetingen mogen niet groter zijn dan 3.00 x 3.00 meter. 
 • Slechts twee zijden van het object mogen worden voorzien van gordijnen of iets dergelijks om de wind tegen te houden. Deze dienen na zonsondergang te worden verwijderd. 

Als er na afloop van het seizoen 2021 nog geen uitspraak van de Bond is over dit onderwerp, dienen in ieder geval de dakplaten van het geraamte te worden verwijderd. Er blijft dan alleen een metalen frame staan. 
Mocht er een uitspraak van de Bond komen, dan is die uitspraak bindend voor ALLE tuinders.

Als er door welke oorzaak dan ook schade (fysiek en/of financieel) wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld het wegwaaien van de metalen delen of anderszins, dan is de tuinder hier verantwoordelijk en aansprakelijk voor.
Apart verzekeren is dan ook noodzakelijk.

Het bestuur

Alternatief voor gemeenteplannen

Diverse tuinparken hebben gezamenlijk een alternatief toekomstplan ontwikkeld als antwoord op de gemeentelijke Uitvoeringsstrategie.

Het plan kunt u hier lezen.

Nieuw aspirant bestuurslid

Sinds kort Mark Spiering aspirant bestuurslid. Hij wil zichzelf even voorstellen:

Mijn naam is Mark Spiering, ik ben 54 jaar en samen met mijn vrouw heb ik sinds het voorjaar van 2020 een verblijfs- tuin op De Bongerd. Ik heb tuin 30, direct bij de ingang, dus misschien heeft u mij weleens gezien.

Op dit moment wordt er een badcel gemaakt en vanaf 1 april hoop ik er dan heel veel te zijn; we zijn er heel erg blij mee. Voorheen hadden we een campinghuisje in Camperduin, maar deze camping is helaas opgeheven. We wonen op een flat in de Molenwijk en we misten het buiten zijn en ook de gezelligheid.

Ik heb drie jongvolwassen dochters en werk als docent psychologie op de Universiteit van Amsterdam.

Als aspirant bestuurslid ga ik mij bezighouden met een nieuwe parkcommissie; binnenkort komt er bijvoorbeeld een inspectie van de speeltuin… Maar dit is allemaal nieuw voor mij, dus ik kan er nu nog niet veel over vertellen. Maar sowieso draag ik graag mijn steentje bij aan onze vereniging.

Winkel open en corona-regels

De winkel is tijdens het seizoen (1 maart t/m 1 oktober) elke zaterdag geopend van 10:00 – 13:00.

Vanwege corona gelden de volgende regels in de winkel:

Algemeen

 • Altijd 1,5 meter afstand houden
 • Draag altijd een mondkapje
 • GEEN KLANTEN IN de winkel, blijf buiten!
 • Artikelen zelf pakken/omruilen

Betalen

 • Uitsluitend contant betalen, bij voorkeur gepast
 • Wacht op een wit trommeltje met de bon
 • Leg uw betaling in het trommeltje
 • Indien wisselgeld: wordt dit ook aangegeven in het witte trommeltje

Bezorgen

 • Te bezorgen artikelen vóór 11:30 betalen
 • Te bezorgen artikelen zelf op de kar leggen
 • Bij uw tuin ook zelf artikelen afladen

Oproep: Insecten fotograferen

Wie doet dit seizoen mee met het fotograferen van insecten en andere beestjes op De Bongerd?

Als je er op gaat letten, dan vliegen, lopen en kruipen er honderden soorten beestjes rond op De Bongerd. Er zijn bijen, libellen, wespen, vlinders, zweefvliegen, dansmuggen, wantsen, kevers, maar ook vogels, spinnen, salamanders, kikkers, padden, muizen, egels en andere kleine zoogdieren.

Dit seizoen willen we foto’s maken van zoveel mogelijk soorten die op De Bongerd te vinden zijn. Zeker bij insecten zie je niet zo gemakkelijk het verschil tussen al die soorten. Maar sinds een tijdje is daar een heel makkelijk hulpmiddel voor: de app Obsidentify van www.waarneming.nl.

Wat je nodig hebt, is een telefoon met camera en een internetverbinding. Je kunt natuurlijk ook met een fotocamera werken en de foto’s later op een computer importeren. Als je een foto plaatst op de app, krijg je meteen te zien welke soort het is (90 of 100% zeker) of in welke hoek je het moet zoeken.

Als we dit seizoen met een aantal tuinders foto’s gaan maken, hebben we aan het einde van het seizoen een schitterend overzicht van de rijkdom van De Bongerd.

Zelfstandige kinderen vanaf een jaar of twaalf kunnen natuurlijk ook meedoen. Een soort Pokemon, maar dan met insecten en andere beestjes.

Foto’s maken is niet aan tijd gebonden. Heb je veel zin, dan maak je veel foto’s, een week of maand overslaan is helemaal geen probleem, ’s morgens zie je wat anders dan ’s avonds, bij mooi weer wat anders ander dan bij slecht weer en in de lente weer wat anders dan in de zomer of herfst.

Nieuwsbrieven 2020

Corona Update

Beste Tuinders,

brief van de Bond Van Volkstuinders, update: 07-05-2020
deze update blijft van kracht tot tenminste 1 juli 2020, tenzij vanuit het ministerie veranderingen in de regels komen.

Na de persconferentie van afgelopen woensdag 06-05 van de regering blijven de meeste voorschriften voor de tuinparken van kracht. Wel zijn er enkele versoepelingen, die kunnen worden gerealiseerd als de afdelingsbesturen van de tuinparken hier heldere protocollen voor ontwikkelen.

LET OP: Dit zijn geen adviezen maar voorschriften. Op locaties zoals vakantieparken (ook op de tuinparken) geldt nog steeds dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.

 • Alle kantines/clubhuizen blijven tot 1 juli gesloten.
 • Tuinwinkels mogen open als gerealiseerd kan worden dat er 1,5 meter afstand kan worden gehouden en er maximaal 2 klanten tegelijk in de winkel aanwezig zijn.
 • Er worden geen evenementen georganiseerd. Dit geldt ook voor kinderactiviteiten.
 • Voor het inleveren van afval op het tuinpark geldt dat de regels voor afstand en groepsvorming moeten worden nageleefd.
 • Alle voorjaars ledenvergaderingen gaan niet door. De eerstvolgende ledenvergaderingen worden de najaarsvergaderingen. Dit geldt ook voor de Bondsvergadering.
 • Alle bijeenkomsten van afdelingsbesturen en commissies gaan niet door. Er kan natuurlijk wel digitaal of telefonisch worden vergaderd.
 • Op alle parken kunnen de werkbeurten worden uitgevoerd, met in acht nemen van de 1,5 meter afstand regel en het gereedschap dient voor en na gebruik te worden gereinigd.
 • Spreekuren van afdelingsbesturen vervallen. Eventueel kan een afdelingsbestuur besluiten om in dringende gevallen een afspraak te maken met een tuinder.
 • Vanaf 1 juni mag de verkoop van tuinhuisjes weer worden opgestart, indien het afdelingsbestuur hiervoor een protocol heeft opgesteld.

Uiteraard moeten hier de algemene voorschriften in acht worden genomen.
Voor alle tuinders geldt: de regels rond het bijhouden van de eigen tuin, het pad, de heg en de slootkant blijven van kracht. De controles hierop blijven doorgang vinden.

Algemene maatregelen

 • Blijf zoveel mogelijk op uw tuin. Ga alleen buiten uw tuin voor werk, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep.
 • Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook op de tuin: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, geldt: blijf thuis of in uw tuinhuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf dan iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juli, ook met minder dan 100 mensen.
 • Er mogen buiten de eigen tuin maximaal drie mensen bij elkaar zijn die anderhalve meter afstand van elkaar dienen te houden. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Afdelingsbesturen kunnen tuinders of bezoekers wegsturen en de toegang tot het tuinpark ontzeggen als die zich niet aan de voorschriften houden, ook als dit op de ‘eigen’ tuin gebeurt.
 • Op de ‘eigen’ tuin geldt dat er naast het gezin maximaal drie mensen op bezoek mogen komen, waarbij de 1,5 meter afstand door de bezoekers moet worden gehandhaafd. Onder een gezin wordt verstaan de gezinsleden die op hetzelfde adres staan ingeschreven., dat wil zeggen dat alleen inwonende kinderen in dit verband tot het gezin behoren.

LATEN WE ER MET ELKAAR VOOR ZORGEN DAT DE TUINPARKEN OPEN KUNNEN BLIJVEN!

Specifiek voor De Bongerd

 • De openingstijden van de winkel staan aangegeven bij het mededelingenbord
 • Het clubhuis is gesloten
 • Verkoop van de huisjes voorlopig niet
 • Per 1 april gaat normaal het hek open van de ochtend tot de avond. Dat gaat ivm de situatie NIET gebeuren. Het openen van het hek zal met de sleutel moeten gebeuren. Zo beperken we het verkeer op het park in ieder geval tot de tuinders.
 • 18/04 zal de geplande voorjaarsvergadering NIET doorgaan. Nieuwe datum volgt t.z.t..

Denk aan uw verantwoordelijkheid met betrekking tot bovenstaande richtlijnen.
U kent de voorschriften van de overheid, handel daar naar.
Wees voorzichtig!!