Principe akkoord Amsterdamse Volkstuinen

In mei zijn er gesprekken gevoerd met de gemeente Amsterdam over een principe akkoord over de toekomst van de volkstuinen. Op vrijdag 26 november 2021 hebben de gemeente en de bond van volkstuinders een handtekening gezet onder het resultaat. Dit voorstel is op 23 november besproken in het college van B&W en komt op 22 of 23 december aan de orde in de gemeente raad.

Wat is er bereikt?

 • Er wordt geen 20% van elk park afgenomen.
 • Geen extra verhoging van de huur voor de voor het publiek toegankelijke delen.
 • Een beperkte verhoging van de grondhuur voor de tuinen, die door tuinders worden gebruikt.
 • Die huurverhoging wordt door de gemeente gestort in een fonds voor het onderhoud van de tuinparken, waarbij de tuinparken het beheer van de parken in eigen hand houden.
 • Er komen geen nieuwe plannen voor doorgaande fietspaden.
 • Met een 10-jaar contract krijgen de volkstuinparken veel meer zekerheid en toekomstperspectief.
 • Er wordt naar de volkstuinparken geluisterd.

Maar we zijn er nog niet!

Het is belangrijk dat dit nu vastligt, maar we zijn er nog niet!. De volgende projecten worden nu samen met de gemeente uitgewerkt:

 1. Nieuw huurcontract met o.a. de volgende onderwerpen:
  • Huurprijzen op basis van de nieuwe grondhuurprijzen voor de komende tien jaar.
  • Onderhoudsverplichtingen
  • De mogelijkheid van andere bestemmingen dan alleen voor tuinieren (gebouwen en terreinen).
  • Principe-afspraken over publieke toegankelijkheid.
  • Afdracht van huuropbrengsten aan een Onderhoudsfonds.
 2. Een nieuw op te richten Onderhoudsfonds in de vorm van een overeenkomst over de governance, de werkwijze, het beheer en de besteding van de meer-inkomsten.
 3. Samenwerkingsafspraken per type tuinpark. Op basis hiervan gaan tuinparken eigen plannen voor toegankelijkheid en samenwerking met de buurt en maatschappelijke organisaties opstellen.

Heb jij expertise die kan helpen bij deze projecten en tijd in 2022? Neem dan contact op met Eric van der Putten, de voorzitter van de Bond van Volkstuinders via voorzitter@bondvanvolkstuinders.nl. Deze fase is voor het toekomstbestendig maken van de tuinparken van heel groot belang.