Belangrijk: Sleutelcontrole!

Voor het tuinpark de Bongerd zijn er ongeveer 500 sleutels (‘druppels’ of ‘keys’) uitgegeven. Geruime tijd geleden (voor het begin van de Corona pandemie) is besloten dat we de sleutels opnieuw willen controleren zodat we het bestand met sleutels kunnen opschonen en sleutels die niet meer in omloop zouden moeten zijn, kunnen deactiveren.

De controle is gepland in de maand oktober 2021. Per tuin vragen we om een huurovereenkomst van uw tuin en uw identificatie (paspoort, identiteitsbewijs) ter controle. Na controle worden er maximaal DRIE sleutels afgegeven. De controle wordt gedaan per groep van tuinen zoals hieronder per weekend is aangegeven.

Het is belangrijk dat u komt, de sleutels worden namelijk geblokkeerd en pas na uw bezoek opnieuw geactiveerd. Als u dus niet komt, kunt u het park niet meer in!

Wanneer kunt u uw sleutel laten controleren?

  • Zaterdag 2 oktober 2021: Tuinen 1 t/m 27 van 10:00 – 12:00
  • Zaterdag 9 oktober 2021: Tuinen 28 t/m 60 van 10:00 – 12:00
  • Zaterdag 16 oktober 2021: Tuinen 61 t/m 100 van 10:00 – 12:00
  • Zaterdag 23 oktober 2021: Tuinen 101 t/m 137 van 10:00 – 12:00

U kunt zich op deze dag melden bij de bestuurskamer.