Woonplaats-beginsel bij nieuwe inschrijvingen

In de ledenvergadering van de Bond van 12 juni 2021 is het besloten het woonplaats-beginsel in te voeren voor nieuwe inschrijvingen.

Het woonplaats-beginsel

In de ledenvergadering werden drie varianten voorgesteld om in aanmerking te komen voor een volkstuin van de Bond voor Volkstuinders:

  1. Metropool Amsterdam (inclusief Kennemerland, Flevoland e.a.).
  2. Vervoersregio Amsterdam.
  3. Gemeente Amsterdam inclusief Landsmeer, Almere en Ouder-Amstel (huidige situatie).

Voorlopig is gekozen voor de derde variant – de huidige situatie.

Gevolgen

  • Nu kan iedereen, ongeacht de woonplaats, zich inschrijven bij de Bond en is kandidaat voor de wachtlijst, maar vanaf nu moet men dus wonen in de gemeente Amsterdam, Landsmeer, Almere of Ouder-Amsel.
  • Voor aspirant-leden die zich inschreven voor 12 juni blijft de situatie ongewijzigd. Aspirant-leden die zich na 12 juni 2021 inschrijven bij de Bond, moeten wonen in de gemeente waar de Bond tuinparken heeft (huidige situatie) en een recent uittreksel van het gemeentelijk bevolkingsregister overleggen.
  • Tuinparken moeten bij toewijzing checken op welke datum het aspirant-lid zich heeft ingeschreven, is dat na 12 juni dan kan toewijzing alleen plaatsvinden als het aspirant-lid woont in ge gemeente Amsterdam, Landsmeer, Almere of Ouder-Amsel.

De nieuwe voorwaarden staan op de website van de Bond en de tuinparken.